Vilka verktyg finns för att effektivt kommunicera mitt företags hållbarhetsinsatser?

Kommunikation kring företagets hållbarhetsinsatser är av högsta vikt för att bygga en positiv bild av företaget och visa på engagemang för samhällets och miljöns välbefinnande. Det kan dock vara svårt att veta hur man kommunicerar detta på bästa sätt. Lyckligtvis finns det en rad verktyg och tekniker som kan användas för att effektivt nå ut med detta budskap.

  1. Sociala medier Använd företagets sociala mediekonton för att visa era hållbarhetsinsatser och delta i relevanta samtal. Skapa innehåll som visar på företagets engagemang, exempelvis miljövänliga initiativ eller samarbeten med lokala organisationer. 
  2. Nätbaserade rapporter Genom att skapa en nätbaserad rapport med information om era hållbarhetsinsatser kan man enkelt nå ut till en stor målgrupp. Inkludera visuella element, som infografiker och bilder, för att göra rapporten mer lättförståelig och tilltalande.
  3. Kundevenemang Anordna kundevenemang och seminarier där ni kan diskutera och visa upp era hållbarhetsinsatser. Detta ger en möjlighet att skapa en direkt koppling mellan företaget och dess hållbarhetsarbete.
  4. Mediebevakning Använd mediebevakning för att hitta och ta vara på möjligheter att nå ut med budskap i större sammanhang. Följ branschrelaterade nyheter och samtal för att se om ni kan lägga till en röst i diskussionen.
  5. Samarbeten Samverka med andra företag och organisationer som har samma mål och värderingar när det gäller hållbarhet. Tillsammans kan ni nå en större målgrupp och visa på ett starkt samhällsengagemang.

Oavsett vilket verktyg ni väljer att använda, är det viktigt att ha en strategi och en tydlig plan för kommunikationen kring hållbarhetsinsatser. Genom att vara tydlig, ärlig och uppriktig i din kommunikation kan du bygga en stark och trovärdig bild av ert företag som en hållbar aktör.

Behöver ni hjälp med hållbarhetskommunikation? Kontakta vår hållbarhetsstrateg Anna för råd och input eller fyll i din e-post nedan så hör vi av oss.