Vilka är de vanligaste misstagen företag gör i sin kommunikation kring hållbarhet?

Kommunikation om hållbarhet är en viktig del av företagsverksamhet i dagens samhälle, men det är lätt att göra misstag när man försöker kommunicera sitt engagemang. Dessa misstag kan ha en negativ inverkan på företagets rykte och förtroende hos kunder, anställda och samhället i stort. Här är några av de vanligaste misstagen som man bör undvika:

  1. Överdrivna påståenden Överdrivna påståenden om företagets hållbarhetsinsatser kan leda till misstro hos mottagarna. Se till att hålla kommunikationen så ärlig och transparent som möjligt.
  2. Underliggande problem Ignoreras underliggande problem och utmaningar som företaget står inför, kan det leda till en bristande trovärdighet. Visa på vilka problem företaget har och vad ni gör för att lösa dem.
  3. Inaktivitet Det räcker inte att bara snacka om hållbarhet. Visa på handlingar – kunder, anställda och samhället vill se att företaget verkligen är engagerat i att göra en skillnad.
  4. Fokus på kortsiktiga resultat Fokuserar ni endast på kortsiktiga resultat kan det leda till en bristande trovärdighet och missuppfattningar om företagets verkliga engagemang. Visa upp en långsiktig strategi och resultat.
  5. Undvikande av kontroversiella frågor Att undvika kontroversiella frågor och utmaningar inom hållbarhet kan också leda till en bristande trovärdighet. Var ärlig och öppen om de utmaningar företaget står inför och vad som görs för att lösa dem.
Det är viktigt att vara medveten om dessa misstag och sträva efter att undvika dem i din kommunikation kring hållbarhet. Genom att vara ärlig, transparent och visa på handlingar kan du bygga ett starkt rykte och förtroende för ditt företags hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer? Rippler är experter på hållbarhetskommunikation. Kontakta oss så hjälper vi er!