fireworks-879461_1920-323x500

Vi har blivit utnämnda till Gasellföretag 2017

Rippler är ett av årets Gasellföretag! Utmärkelsen delas varje år ut av Dagens Industri för att stödja och uppmuntra förebilder inom svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

”Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen till Gaseller. Vi ser det som vår uppgift att hylla och lyfta fram dessa hjältar runt om i landet och gör det genom att i åtta orter tillägna en galakväll i deras ära.”

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla en rad kriterier. En Gasell har:

  1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
  2. Minst tio anställda
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  7. Sunda finanser

Här kan du läsa mer om DI Gasell: https://gasell.di.se/om-di-gasell/