stockholm-1690448_1920-1024x683

Vi är IICR-certifierade!

Integrerad rapportering på frammarsch?

I årets rapportskörd ser vi att beskrivningen av verksamheterna utifrån ett värdeskapande perspektiv ökar. Inspirationen är hämtad från IIRC ramverk för integrerad rapportering som syftar till att få fler bolag att agera långsiktigt och ansvarsfullt och samtidigt ge intressenterna en mer fullständig bild av det värde och den påverkan verksamheten har såväl direkt och indirekt på omvärlden.

Åsa Wilde, senior rådgivare på Rippler och numera IIRC-certifierad i integrerad redovisning kommenterar:

– Strategikommunikation, inklusive kvartalsrapporter och årsredovisningar är fortfarande väldigt fokuserat på ekonomiska aspekter – vilket inte fångar potentialen i en verksamhet. Utbildningen i IR Framework visar ett mer integrerat synsätt – att lyfta fram värdeskapande och påverkan som inte syns i balansräkningen. Detta bygger starkare varumärken och starkare bolag, säger Åsa Wilde, VD och senior rådgivare.

Åsa berättar vidare att bolag som har många intressenter och stort behov av att attrahera medarbetare, har extra mycket att vinna på att tydliggöra sitt syfte i ett bredare perspektiv.

Åsa Wilde, Rippler.

– IR-ramverket är ett bra verktyg för att utveckla interna processer och stärka integreringen av hållbarhet inte bara i kundernas kommunikation, utan i verksamheten. Och det är trots allt där som trovärdiga varumärken byggs.

Vill du veta mer om detta? Skicka ett mail till Åsa!