Våra tjänster

Strategisk kommunikation

Ett varumärke med en tydlig röst, personlighet och position – det är målet med strategisk kommunikation. Med en tydlig riktning och en trygg grund hjälper vi er att nå ut med ert budskap. Alltid i syfte att nå resultat.

Vi skapar kommunikation som ger effekt

  • Kommunikationsstrategi
  • Budskapsplattform
  • Varumärkespositionering
  • Förändringskommunikation
  • Budskapsträning

Strategisk kommunikation är kommunikation som får er att nå era mål. Det handlar om att hitta rätt sätt att kommunicera för just er. Nyckeln till att lyckas med det är att känna sin egen röst, sin riktning och sin personlighet. Med hjälp av en begriplig och genomtänkt kommunikationsstrategi hjälper vi er att kommunicera rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Vi stöttar hela vägen – från idéstadie till skarpt genomförande.

Med en budskapsplattform samlas företagets ståndpunkter – formulerade på ett begripligt sätt som når fram. Det ger en trygghet och tydlighet i vilka ni är, både internt och externt. Kombinerat med en genomtänkt varumärkespositionering hittar ni er plats på marknaden.

Ett försök att sätta det röda huset med vita knutar på månen.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Public Affairs – på rätt sätt, på rätt plats.

Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda en väg in i lagstiftningsprocessen, opinionsbildningen och den offentliga förvaltningen.

Vi hjälper våra kunder att se samband mellan nationella marknader, regulatoriska förändringar och den allmänna opinionen för att lösa våra uppdragsgivares problem. Vi erbjuder en helhetsbild, förståelse för samhällsdebatten och politiska processer för att nå beslutsfattare i avgörande frågor.

Vårt team består av konsulter med olika politiska åsikter och erfarenheter för att ge våra kunder den mest anpassade och detaljerade rådgivningen och strategin. Vi har breda nätverk som vi använder för att genomföra opinionsbildning och påverkansarbeten på alla politiska nivåer.

Vår process består av politisk analys, strategi och positionering samt genomförande med fortlöpande analys och rådgivning. Analysen anpassas till kundens utgångspunkt och ambitionsnivå och ger en tydlig bild av både möjligheter och utmaningar för att främja kundens mål.

Strategiska specialister

KATRIN LUDVIGSSON

Grundare och partner

SOFIA LILJEFORS EDLUND

Kommunikations­konsult

Anna Ovesdotter

ANNA OVESDOTTER

Kundansvarig projekt­ledare och mediestrateg

Karin Jihde

KARIN JIHDE

Kommunikations­konsult och medietränare