Våra tjänster

Kriskommunikation

Förtroendekriser händer dagligen och är svåra att förutse. Vi hjälper er att identifiera potentiella risker, skapa aktuella krisplaner och viktigast av allt – testa av planerna för att hitta er organisations svagheter innan krisen slår till.

Ta makten över er egen berättelse

Tyvärr går det inte att vaccinera sig mot en kris. Kriser sker löpande men det är hanteringen som avgör hur snabbt krisen går över eller hur mycket skada krisen åsamkar en organisation. De vanligaste misstagen man gör är att agera för sent och därmed hamna i en försvarsställning mot både media och andra intressenter.

Att kritiskt granska organisationer och verksamheter är något bra och ingår dessutom i våra mediers statsuppdrag. Men med våra sociala mediers ökade inflytande blir priset allt högre för företag och organisationer som brister i sitt ansvar. Och ibland kan anklagelserna vara ogrundade – vilket visat sig vara en baksida av den anonymitet våra sociala medier tillåter samtidigt som dess inflytande ökar.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Planera och förebygg

  • Risk- och scenarioanalyser
  • Workshops – kristeori och scenarier
  • Krisplaner
  • Scenarioanpassade krismallar 
  • Medieträningar
  • Krisövningar

Krishantering handlar om att skapa kontroll i en okontrollerad situation. Vi hjälper till att förebygga kriser genom att tillsammans med våra uppdragsgivare analysera både interna och omvärldsrelaterade svagheter och risker kopplat till er organisation, samt att skapa välfungerande kristeam och krisprocesser.

Med en krisplan som grund testar vi även av planen, via scenariobaserade workshops, medieträningar och krissimuleringar. Allt för att krisorganisationen och processerna ska sitta om en kris väl sker.

Akut krisrådgivning

  • Strategisk rådgivning
  • Operativt stöd (24h)
  • Produktion av interna och externa budskap löpande under krisen
  • Coaching av ledning, talespersoner och chefer

När krisen väl kommer så kan det – trots struktur och övning – vara svårt att inte engagera sig emotionellt, vilket kan leda till oöverlagda beslut. Då kan det vara bra att ta hjälp av någon oberoende som snabbt kan sätta sig in i krisen och säkerställa ett relevant agerande. Vi hjälper våra kunder med löpande krisrådgivning under hela krisen och stöttar med både argument, budskap och säkerställer en hållbar strategi.

Krisspecialister

Karin Jihde
Karin Jihde
Rådgivare & medietränare

Public affairs, Kriskommunikation, PR, Medieträning

070-732 18 88
karin@rippler.se

Katrin Ludvigsson
Grundare & partner

Strategi, Kriskommunikation, PR

073-338 86 29
katrin@rippler.se

Sofia Liljefors Edlund
Rådgivare & strateg

Strategi, Internkommunikation

070-202 62 25
sofia.le@rippler.se