Våra tjänster

Finansiell kommunikation

Genomtänkt, korrekt och tydlig kommunikation mot kapitalmarknaden över tid är viktigt för att skapa förtroende och intresse bland externa intressenter. Hur ett bolag kommunicerar påverkar både aktiens likviditet och företagets värdering.

Vi skapar kommunikation som påverkar kapitalmarknaden

  • Finansiella rapporter
  • Pressmeddelanden och mediekontakter
  • Presentationer
  • IR-webb
  • Kapitalmarknadsevents
  • Utformning av budskap

I kommunikationen med kapitalmarknaden gäller det att vara effektiv och tydlig. Med strategiskt genomtänkta insatser kan vi skapa förtroende och intresse bland externa intressenter.

En långsiktig kommunikationsstrategi stärker varumärket och ser till att ni uppnår era affärsmål. Men då gäller det också att varje kommunikativ insats också knyter an till strategin. Vi på Rippler förstår det, och finns med er hela vägen. Från vision till resultat.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Partner vid börsnotering och transaktioner

I samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar och M&A-relaterade aktiviteter, handlar det om att nå ut med rätt budskap och att kommunicera på ett väl avvägt sätt.

Rippler stöttar er i kommunikationen vid speciella situationer och transaktioner. Med rådgivning i samtliga kommunikativa delar i processen ser vi till att händelseförloppet faller väl ut.

Finansiella specialister

Tobias Lennér

TOBIAS LENNÉR

Partner och vd

Åsa Wilde

ÅSA WILDE

Grundare och kommunikations­konsult

Robin Lundell

ROBIN LUNDELL

Finansiell
kommunikations­konsult

Agneta Nyholm

AGNETA NYHOLM

Administrativ chef och produktionsledare

ELIN RYRBERG

Kommunikations­konsult och hållbarhetsstrateg

Tjänstledig