Våra tjänster

Investor Relations (IR) & Finansiell kommunikation

Genomtänkt, korrekt och tydlig kommunikation mot kapitalmarknaden över tid är viktigt för att skapa förtroende och intresse bland externa intressenter. Hur ett bolag kommunicerar påverkar både aktiens likviditet och företagets värdering.

Vi skapar kommunikation som påverkar kapitalmarknaden

På Rippler Communications har vi bred expertis inom de regler som gäller för noterade bolag. Vi har även kunskapen om vad som krävs för att skapa transparenta och lättförståeliga delårsrapporter och årsredovisningar som ökar marknadens förtroende för er verksamhet. Varje kvartal producerar vi ett stort antal delårsrapporter åt våra kunder och vi är alltid redo att inleda en dialog kring hur vi kan stötta ert bolag i den löpande rapporteringen mot marknaden.

Vi erbjuder också löpande tjänster där vi arbetar tillsammans med er bolagsledning för att lägga grunden till era årsredovisningar. Många av våra kunder arbetar vi med år efter år.

Vid finansiella rapporter säkerställer vi att bolaget följer alla regelverk och eventuella förändringar i regelverken. Dessutom kan våra skribenter bistå med både skrivande och strategisk rådgivning, till exempel vad gäller VD-ord. Vi är med er, från första ordet till sista punkten.

De bolag som väljer en av Ripplers heltäckande kommunikationslösningar, med bland annat löpande rådgivning kring pressmeddelanden och finansiella rapporter, får också hjälp med förberedelse och upprättande av delårsrapporter och bokslut.

Läs mer om hur vi jobbar med finansiell rapportering här.

Förtroende är avgörande för att bygga ett starkt varumärke och upprätthålla ett positivt rykte på marknaden. På Rippler Communications har vi lång erfarenhet och expertis inom Investor Relations (IR), vilket gör att vi kan hjälpa både små och stora bolag att bygga förtroende hos aktörer som analytiker, investerare och media. Vi har arbetat med många bolag under de senaste 25 åren, vilket har gett oss den kunskap och förmåga som krävs för att navigera i dagens föränderliga samhällsklimat.

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster för att stötta er bolagsledning, allt från att utveckla en framgångsrik kommunikationsstrategi till att implementera den i praktiken genom löpande aktiemarknadskommunikation. Utöver detta ger vi stöd i kommunikationen med befintliga eller potentiella investerare i de frågor som inkommer. Vi arbetar tillsammans med er för att skapa skräddarsydda lösningar som passar just ert bolags specifika behov.

 

Pressmeddelanden

Vi erbjuder löpande rådgivning kring bolagets pressmeddelanden och anpassar vårt arbetssätt efter kundens behov. Vi hjälper er hela vägen från att skapa ett utkast till att publicera pressmeddelandet.

 

Investerarmöten

Vi har bred erfarenhet av sådant som börsnoteringar och rådgivning inför investerarmöten. Vi stöttar våra kunder med allt från att utarbeta investerarpresentationer till att ge strategisk rådgivning.

 

Storytelling

Våra kommunikatörer har mångfacetterade bakgrunder, med tidigare erfarenhet från journalistik, media, IR och kommunikationschef, handläggare på Finansinspektionen, certified advisor, finans samt olika VD och styrelseerfarenheter. Detta gör att vi kan fånga upp detaljerna i er verksamhet och skapa förtroendeingivande och starka berättelser om ert bolag.

 

På Rippler Communications har vi lång erfarenhet av att agera kommunikationsrådgivare inom ramen för aktiemarknadstransaktioner, såsom företrädesemissioner, riktade emissioner och erbjudanden vid börsnoteringar. Sedan 2011 har vi varit involverade i ett flertal transaktioner.

Vår gedigna historik med många framgångsrika kapitaliseringar gör oss till en pålitlig och kompetent partner för ert bolag när det är dags att genomföra en ny transaktion.

Ripplers experter hjälper ditt företag att utforma en klar Equity Story, för en tydlig kommunikation till investerare och kapitalmarknaden. Detta stärker förtroendet och kan förbättra företagets värdering.

Läs mer om Equity Story här.

För att nå ut på bästa möjliga sätt behöver många organisationer satsa på opinionsbildning och samhällsinformation, vi på Rippler har lång erfarenhet av opinionsbildning och hur detta kan stärka ditt mål.


Läs mer om Opinionsbildning här.

För en effektiv kommunikation med finansmarknaden är relationer med media avgörande. Vi stöttar våra klienter genom våra etablerade relationer med Sveriges ledande redaktioner och journalister. Genom förtroende, förståelse och respekt för deras roller, hjälper vi våra klienter att navigera i medielandskapet och få ut deras budskap. Vi är erfarna experter som arbetar nära medierna, oavsett om det handlar om proaktiv, framåtriktad kommunikation eller hantering av en situation. Vi hjälper våra klienter att skapa positiva relationer och en tydlig och konsistent kommunikationsstrategi samt att hantera eventuella kriser. Genom att ha en stark och professionell medierelation kan bolaget öka sitt varumärke och sin trovärdighet, för att på så sätt öka sin synlighet och tillgänglighet på kapitalmarknaden.

Vi har sedan 2000 erfarenhet från flera noteringar, bland annat Telia år 2000 till mindre noteringar på Spotlight Stock Market och Nasdaq First North Growth Market. Som kommunikationsrådgivare är vi delaktiga i alla aspekter av processen. Vi stöttar er bolagsledning och styrelse under hela introduktionen, i dialog med marknadsplatsen och, i tillämpliga fall, gentemot Finansinspektionen i Sverige och andra nordiska länder.

Om det behövs, erbjuder vi även tjänster som att skapa prospekt och investeringsmemorandum.

Våra kommunikationsrådgivare har sedan 2000 varit involverade i olika transaktioner. På samma sätt som vid börsintroduktioner har vi den expertis som krävs för att kunna stötta er under hela processen, från att etablera den strategiska kommunikationen till att skapa relevanta investeringsdokument.

Vi utrustar talespersoner med utbildningar i media, budskap och kommunikation på finansmarknaden för att säkerställa att budskapen och företagets berättelse framförs på ett trovärdigt och effektivt sätt. Dessa program är avgörande både för att genomföra långsiktiga planer och hantera kommande situationer, lanseringar eller kriser på kort sikt. Utbildningarna innefattar ämnen som strategisk kommunikation, talteknik, intervjuteknik och hantering av kriser. Detta hjälper talespersonerna att skapa en konsistent och trovärdig kommunikationsstrategi som stärker bolagets varumärke och ökar dess synlighet och tillgänglighet på kapitalmarknaden. Vi förbereder våra klienter på hur man svarar på svåra frågor och hanterar presskonferenser. Vi ger också råd kring hur man hanterar och navigerar i den finansiella medievärlden, inklusive hur man ska interagera med analytiker och institutionella investerare.

I samband med viktiga händelser som investerarmöten och emissioner kan ert bolag behöva hjälp med att genomföra marknadsaktiviteter, skapa kampanjsidor och utforma relevanta dokument. Eftersom Rippler både är en kvalificerad partner inom finansiell kommunikation och en fullservicebyrå inom marknadsföring och kommunikation har vi en unik förmåga att erbjuda en effektiv helhetslösning. Vi tar ansvar för både innehållet och formgivningen, vilket minskar antalet parter som är inblandade och underlättar för er bolagsledning att fokusera på viktigare saker.

Våra rådgivare har erfarenhet av vilka plattformar och kanaler som ger bäst effekt för ert bolag och affärsområde. Vi har också upparbetade relationer med större medieaktörer på aktiemarknaden. Vi kan hjälpa er att skapa en digital kampanjsida som ökar spridningen och konverteringen i er notering eller emission, samt presenterar er senaste årsredovisning på ett tilltalande sätt.

Vårt team har också expertis inom grafisk formgivning och kan hjälpa er med layouten av investeringsdokument, teasers och andra material vid enstaka händelser eller inom ramen för omfattande IPO-processer. Genom att använda oss som en enda kontaktpunkt för alla era marknadsföringsbehov kan ni fokusera på att driva er verksamhet och låta oss ta hand om resten.

Att ha en välutformad och effektiv webbsida för investerare är en central del för bolag för att locka och engagera investerare samt ge relevant information om bolagets prestationer och framtidsutsikter. Vårt dedikerade team arbetar tätt med er för att ta fram skräddarsydda lösningar som passar era unika behov och mål. Vi erbjuder allt från design och innehåll till regelbunden uppdatering för att se till att er webbsida alltid är i linje med vad investerare förväntar sig och de krav som ställs på en IR-webb.

Vi erbjuder även webbsidor för specifika situationer, som exempelvis vid ett bud, dvs ett offentligt uppköpserbjudande (M&A). I sådana situationer är vi medvetna om att det behöver gå snabbt och att regelverket ska uppfyllas samtidigt som det är användarvänligt. Vi kan snabbt och säkert ta fram en så kallad budsida anpassad efter ert behov och på flera språk.

I kommunikationen med kapitalmarknaden gäller det att vara effektiv och tydlig. Med strategiskt genomtänkta insatser kan vi skapa förtroende och intresse bland externa intressenter.

En långsiktig kommunikationsstrategi stärker varumärket och ser till att ni uppnår era affärsmål. Men då gäller det också att varje kommunikativ insats också knyter an till strategin. Vi på Rippler förstår det, och finns med er hela vägen. Från vision till resultat.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Partner vid börsnotering och transaktioner

I samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar och M&A-relaterade aktiviteter, handlar det om att nå ut med rätt budskap och att kommunicera på ett väl avvägt sätt.

Rippler stöttar er i kommunikationen vid speciella situationer och transaktioner. Med rådgivning i samtliga kommunikativa delar i processen ser vi till att händelseförloppet faller väl ut.

Vanliga frågor om IR & Finansiell kommunikation

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring investor relations och finansiell kommunikation för att hjälpa dig förstå vikten av dessa funktioner och hur de kan påverka ditt företag.

Investor relations (IR) är en typ av strategisk kommunikation som syftar till att säkerställa effektiv kommunikation mellan ett företag och dess investerare. IR-avdelningen ansvarar för att informera aktieägare, potentiella investerare och finansanalytiker om företagets ekonomiska ställning, affärsstrategier och framtidsutsikter. Detta inkluderar kommunikation via pressmeddelanden, regelbunden publicering av rapporter, anordnande av investerarmöten och hantering av frågor från investerare.

Finansiell kommunikation är avgörande för att bygga förtroende och trovärdighet hos investerare och andra intressenter. Genom att tillhandahålla transparent och korrekt information om företagets finansiella hälsa och strategiska planer kan företag attrahera och behålla investerare, förbättra sin marknadsvärdering och minska kostnaderna för kapital. Effektiv finansiell kommunikation hjälper också till att hantera förväntningar och minimera risken för negativa överraskningar.

Företag bör kommunicera med sina investerare regelbundet och vid betydande händelser. Detta inkluderar kvartalsvisa och årliga finansiella rapporter, pressmeddelanden vid viktiga affärshändelser, och uppdateringar under investerarmöten eller konferenser. Att hålla en konsekvent och öppen kommunikationskanal hjälper till att upprätthålla förtroende och säkerställa att investerare är välinformerade om företagets utveckling.

Finansiell kommunikation är processen att överföra finansiell information från ett företag till dess intressenter, inklusive aktieägare, investerare, analytiker och andra finansmarknadsaktörer. Syftet med finansiell kommunikation är att säkerställa att dessa intressenter är välinformerade om företagets finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter. Det innefattar att tillhandahålla transparenta, korrekta och aktuella uppgifter genom olika kanaler som årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och investerarmöten.

Investor relations kan även kallas för IR (förkortning), aktieägarrelationer eller investerarrelationer.

Investor relations (IR) och public relations (PR) är två distinkta funktioner inom företagets kommunikation, men de har olika fokusområden och målgrupper:

  • IR: Fokuserar på relationen med företagets investerare, analytiker och finansmarknadsaktörer. Målet är att tillhandahålla finansiell information, förvalta företagets aktievärde och bygga långsiktigt förtroende med investerare. IR handlar om ekonomiska rapporter, finansiell analys och investerarmöten.
  • PR: Fokuserar på företagets allmänna rykte och kommunikation med allmänheten, kunder, medier och andra intressenter. Målet är att bygga och upprätthålla en positiv bild av företaget genom pressmeddelanden, marknadsföring, events och sociala medier. PR omfattar bredare kommunikationsstrategier och varumärkeshantering.

Alla företag som är börsnoterade eller planerar att bli publika bör aktivt arbeta med investor relations och finansiell kommunikation. Detta inkluderar framför allt börsnoterade företag, som behöver uppfylla lagkrav och regleringar samt informera sina aktieägare och potentiella investerare. Även stora privata företag med betydande intressentgrupper eller som planerar framtida börsnoteringar bör prioritera dessa aktiviteter. Företag som söker kapital kan genom att tillhandahålla tydlig och transparent finansiell information attrahera potentiella investerare, vilket är avgörande för deras tillväxt och utveckling.

Vidare, behöver företag i stark tillväxt bygga förtroende och stöd bland investerare och finansmarknader, något som en effektiv IR-strategi kan bidra till. För multinationella företag är det särskilt viktigt att kunna kommunicera med en global investerarbas och hantera komplexa finansiella rapporteringskrav. Genom att ha en stark strategi för investor relations och finansiell kommunikation kan företag säkerställa att de effektivt når ut till och engagerar sina viktiga finansiella intressenter, vilket i sin tur kan bidra till långsiktig framgång och stabilitet.

Finansiella specialister

Agneta Nyholm
Agneta Nyholm
Senior projektledare

Investor relations, Finansiell kommunikation

076-108 25 08
agneta@rippler.se

Åsa Wilde
Åsa Wilde
Grundare & rådgivare

Hållbarhetskommunikation

asa@rippler.se

Jelena Jovanovic
Konsult & Finansiell specialist

Investor relations, Finansiell kommunikation, Hållbarhetskommunikation

079 – 062 56 52
jelena@rippler.se

Robin Lundell
Robin Lundell
Konsult & IR-specialist

Investor relations, Finansiell kommunikation

073-148 17 06
robin.lundell@rippler.se

Tobias Lennér
Vd & partner

Investor relations, Strategi, Affärsutveckling

070-661 83 37
tobias.lenner@rippler.se