MicrosoftTeams-image

Vad har Frodo och din hemsidas besökare gemensamt?

Storytelling har länge varit ett grundläggande begrepp inom kommunikation. På senare tid har begreppet även kommit att bli centralt inom UX- och interaktionsdesign. Men vad betyder det?

UX, eller User experience, är för den som inte är helt bekant med begreppet, en användares upplevelse när den interagerar med en tjänst eller produkt. Oftast associeras detta med smarta designlösningar som gör det enklare för användaren att köpa produkter online eller att hitta den information man söker efter. Men en engagerande användarupplevelse handlar inte bara om snygg form och stora knappar. Nog för att det finns beprövade UX-principer att följa, men först och främst måste man ta hänsyn till människan. Det är här Storytelling och UX-design möts.

Call to Adventure

Redan 1949, i boken Hjälten med tusen ansikten, beskrev Joseph Campbell en modell för en hjältes äventyr. Denna kokades sedan ner av Walt Disney Pictures till vad som kommit att anses vara berättandets universella Storytellingrecept – Hjälteresans 12 steg. I dessa tolv steg beskrivs hur berättelsens centralfigur först får ett kall som sätter fart på berättelsen, alla hinder och all hjälp hjälten möter längs vägen, kulmen i den avgörande uppgörelsen, samt belöningen och vägen hem.

Precis som Hjälten med tusen ansikten, eller Frodo i Sagan om Ringen, går er användare genom den resan flera gånger per dag i många olika situationer. Alla beslut en människa tar i sin vardag är en del av ett större narrativ där användaren alltså är huvudpersonen. Er uppgift är därför att definiera vilken roll ni har i berättelsen och hur ni hjälper användaren längs vägen. Är ni den kloka mentorn Gandalf, den lojala följeslagaren Sam eller krigaren Aragorn?

Based on a true story

Alla hjältar skiljer sig åt och brukar därför delas upp i olika arketyper, eller som vi i UX-sammanhang kallar dem – Personas. Det som dock förenar dem är att alla går att relatera till, oavsett om de klassas som nattens beskyddare, underdog eller anti-hjälte. Bra research och insikter om hjälten hjälper designers och copywriters att sätta rätt tonläge för historien. Genom att kartlägga era olika hjältars användarresor kan ni förstå deras utmaningar, färdigheter och insatser. Lyckas ni fullt ut har ni en berättelse som är värd att påbörja, avsluta och återkomma till.

Vill ni ha hjälp med era hjälteberättelser? På Rippler är vi experter på både Storytelling och UX. Hör av dig så hjälper vi dig.

Olivia Alm

OLIVIA ALM

UX-designer och webbutvecklare

Bild på Joakim Frykberg

JOAKIM FRYKBERG

UX-writer och kommunikations­konsult

Ljusglimtar för noteringsklimatet i Sverige – USA visar vägen

Under 2022 tog inflationen ett rejält grepp om det svenska samhället med en rad av räntehöjningar som följd. Det ledde till en tvär inbromsning av antalet börsnoteringar i Sverige, där det så kallade noteringsfönstret varit på vid gavel sedan 2013. Nu ser vi tendenser från USA om en möjlig vändning, vilket sannolikt bådar gott även för Sverige.

Läs hela inlägget »