Bild från kampanjen. We are all unique.

Unicef ”Be Inclusive” – Global kampanj

Utmaning

Strategi

Lösning

UNICEF är en ideell organisation som jobbar för att främja barns rättigheter på internationell nivå. I samarbete med den globala stiftelsen H&M Foundation har UNICEF tagit fram en satsning för att fokusera på att stärka de globala villkoren gällande barn med funktionsnedsättning. Detta för att lyfta fram vikten av inkludering i skolor och samhället i stort, samt öka representationen för denna grupp. 

Uppdraget för Rippler var att ta fram ett kommunikativt koncept, kampanjfilm och toolkit för lokal anpassning till olika länder i en global kampanj. Konceptet skulle tilltala en bred målgrupp oberoende av kulturella kontexter, och samtidigt behålla fokus på barn med olika funktionsnedsättningar. Det skulle ske genom att i alla led av arbetet med kampanjen säkerställa full inkludering och representation. 

Ett budskap om inkludering kan lätt landa fel om man inte inkluderar målgruppen i själva framtagandet. För att säkerställa att vi nådde målgruppen med rätt tonalitet, tog vi hjälp av unga med funktionsvariation som fick ge input på copy och utformning.

En grupp ungdomar med funktionsnedsättningar fick även ge röst till kampanjfilmen samt radiospoten och dess viktiga budskap om inkludering. UNICEF har en stark visuell identitet i form av livliga färger och barn i alla åldrar, funktionsvariationer och ursprung. Med det som grund för igenkänning tog vi fram anpassat bild- och videomaterial för distribution i breda digitala kanaler.

Under konceptet ”Everyone is Unique – Be Inclusive” tog vi fram en kampanjfilm som lade grunden till samtliga kommunikativa enheter. Genom den satte vi en känsla av optimism och inkludering som vi ville prägla kampanjen med. Filmen anpassades till olika format och längder, samt tolkades med teckentolk och hade utbytbar textning för enkel lokalanpassning.


En av våra unga deltog även som talesperson och förmedlade budskapen i intervjuer, bland annat i TV4 Nyhetsmorgon. En viktig del i kampanjen var budskapet att vi alla har ansvar för att skapa en inkluderande värld. Vi tog fram handfasta, praktiska tips på hur man kan uppnå ett inkluderande klimat genom enkla handlingar. Dessa tips delades genom inlägg på sociala medier samt i tryckmaterial.


Utöver detta producerade vi traditionella uttag såsom broschyr, affisch samt radiospot. Vi tog även fram inlägg och riktlinjer till sociala medier.

Rippler stod för konceptualisering, projektledning, casting och innehåll såsom AD, filmproduktion, illustration, copy och text kopplat till samtliga enheter.

Kampanjfilm

Övriga uttag – sticker / folder / poster / SoMe

Kollaga från kampanjens uttag

Dela det här caset: