digitala möten 720_2

Trött på sega digitala möten där ingen lyssnar?

Det kan förvisso vara sant att det digitala mötet har svårt att mäta sig med det fysiska när det gäller energinivå, subtila gester, samspel och tolkningar. Även personkemi kan vara svårt att uppnå online. Men samtidigt, det digitala mött är effektivt, och när bra teknik inte längre kostar skjortan, bör alla som ska leda ett möte överväga – Hur gör vi nästa digitala möte till en videoupplevelse?

Ska du göra en presentation för personer som sitter på olika ställen i landet? Har ni bestämt att nästa ledningsgruppsmöte ska vara digitalt? Funderar du på att kalla till en digital pressträff?

Här kommer några tips att ha med på vägen.

Ha en tydlig mötesagenda

Digitala möten håller ofta ett högre tempo än fysiska. Skicka ut en mötesagenda i god tid och be deltagarna komplettera den. Se till att följa mötesagendan och summera slutsatser innan du går vidare till nästa punkt. I slutet av mötet – fråga varvet runt vad alla har fått med sig, vad som är nästa steg och vilka eventuella uppgifter som åligger var och en. En summering är mao lika viktig digitalt.

Utse en karismatisk mötesvärd

Vem är bäst lämpad att agera mötesvärd? Värdens uppgift blir att hålla i taktpinnen, det vill säga föredra mötesagendan på utsatt tid, fördela ordet och skapa en positiv och inkluderande stämning.

Satsa lite extra på större möten

Med hjälp av enkla streamingtjänster kan du göra specialeffekter, filmupptagning från olika vinklar, klippa ihop bilder, mixa ljud och förstärka budskap under pågående möte. Små tekniska insatser gör att du imponerar på mötesdeltagarna och fångar deras uppmärksamhet.

Rippler kan hjälpa dig att öka energin- och kom-ihåg-nivån av ditt digitala budskap markant. Enkelt och kostnadseffektivt. 

Vill du veta hur?
Kontakta Maria Nystrand 

maria@rippler.se
Tel: 070-865 01 2