Investor relations, Strategi, Affärsutveckling

070-661 83 37
tobias.lenner@rippler.se