Företag och organisationer är samhällsmedborgare och påverkar och påverkas av frågor som är större än den egna verksamheten och den egna marknaden. Intressenter har dessutom allt större förväntningar på att näringslivet engagerar sig i samhället.

Oavsett om det handlar om att påverka politiska beslut eller stärka den egna profilen skapar en samhällsriktad kommunikation förtroende och bidrar till det offentliga samtalet. Vi hjälper företag och organisationer att kartlägga var beslut fattas och vilka frågor och arenor som är intressanta att synas på.

Kontakta

Tobias Lennér

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.