Våra tjänster

PR och medierelationer

Att synas och nå ut med sitt varumärke blir allt viktigare för företag och organisationer. För att nå fram med sitt budskap gäller det att använda kanalerna på bästa sätt – och att nå rätt målgrupper.

Vi har koll på omvärlden

  • PR-strategi
  • Koncept- och kampanjutveckling
  • Målgrupps- och omvärldsanalys
  • Nyhetspaketering, budskap och vinklar
  • Mediakontakter
  • Medieträning

Genom att kartlägga er marknad blir det möjligt att leverera budskap som engagerar i de kanaler där er målgrupp faktiskt finns. Vi på Rippler hjälper er att samordna kommunikationen så att den får de bästa förutsättningarna för att nå fram och skapa förändring. Med rådgivning om budskap, vinklar och medielogik hjälper vi er att nå ut och ser till att ert budskap hamnar i ett sammanhang där det får bästa möjliga genomslag. Vi finns med hela vägen från idéstadiet till publicering.

Med insikten om vad som är aktuellt just nu och vad som påverkar medielandskapet för tillfället hjälper vi er att hitta rätt vinklar – och rätt tajming. Allt för att nå det resultat och den målgrupp som är viktigt för just er. Oavsett om det handlar om att nå ut brett i riksmedia, få stor spridning i lokalpress eller nå precis rätt intressenter genom branschpressen. Vi gör det intressant, relevant och begripligt.

Ett försök att sätta det röda huset med vita knutar på månen.

Medieträningar

Medielandskapet förändras snabbt, och idag har många företags- och myndighetsledningar en rädsla för att möte media. Så behöver det inte vara. Med coachning, övning och förberedelser ser vi till att varje möte med media blir något positivt och en möjlighet att nå ut med ert budskap.

Goda medierelationer kräver ständig övning. Inte för att dölja eventuella oegentligheter, utan för att rättframt kunna tala om det som är bra. Tänk på att varje journalist är ett koncentrat av kanske tusen, hundratusen eller flera miljoner läsare, lyssnare och tittare – eller kunder! Journalisterna är framför allt intressanta som kanal till dessa.

Våra medieträningar är uppbyggda kring praktiska övningar, där ni intervjuas av frustrerande väl pålästa journalister inför kamera. Tillsammans går vi sedan igenom och utvärderar intervjuerna innan vi genomför ytterligare övningar. Vi har också ett utarbetat koncept för digital medieutbildning och intervjuträning på distans.

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

PR-specialister

ALEXANDRA CARMBACK

Kommunikations­konsult

Karin Jihde

KARIN JIHDE

Kommunikations­konsult och medietränare

Bild på Tobias

TOBIAS LOOFT

Kommunikationskonsult

MARIA KANS

Projektledare och mediestrateg

Bild på Joakim Frykberg

JOAKIM FRYKBERG

Kommunkations­konsult och UX-writer

EMMA SUNDLÖF

Kommunikations­konsult och digital projektledare