MARKNAD

Marknadskommunikation som når igenom bruset handlar mindre om vilken kanal du väljer och mer om att du är relevant för målgrupperna och att ditt varumärke har ett tydligt syfte. Rippler skapar kanaloberoende kommunikationskoncept som bygger på insikter, omvärldskontexter och innovation. Resultatet är autentisk storytelling som är tillräckligt stark för att tas ut såväl i digitala kampanjer, som i traditionella medier och egna kanaler.

  • Varumärkesutveckling och aktivering
  • Insikter och innovation
  • Koncept och kampanjer
  • Mediarelationer
  • Social media
  • Egna kanaler

Kontakta

Johanna Näsholm

Karolina Israelsson