Marknadskommunikation som når igenom bruset handlar mindre om vilken kanal du väljer och mer om att du är relevant för målgrupperna och att ditt varumärke har ett tydligt syfte. Rippler skapar kanaloberoende kommunikationskoncept som bygger på insikter, omvärldskontexter och innovation. Resultatet är autentisk storytelling som är tillräckligt stark för att tas ut såväl i digitala kampanjer, som i traditionella medier och egna kanaler.

Kontakta

Maria Nystrand

Karolina Israelsson

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.