“Det tar tjugo år att bygga upp ett anseende och fem minuter att förstöra det” i Warren Buffets ord. Med dagens 24-timmars nyhetscykeln driven av sociala medier stämmer det bättre än någonsin.  

Varje organisation kommer någon gång ställas inför en kris eller fråga som påverkar dess anseende. Ibland handlar det om en kort men störande distraktion från den löpande verksamheten. Men vid andra tillfällen kan det inträffa händelser som väcker intensiv granskning som riskerar att kraftigt påverka verksamheten. 

Ett företag bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur krisen hanteras. Varje kris innehåller två delar, den verkliga krisen och den kommunikativa krisen.

 Därför krävs förståelse för transparens, medielogik och mediedramaturgi samt allmänhetens förväntningar på öppenhet och korrekt agerande. Hos oss arbetar specialister inom krisplanering, krishantering och kriskommunikation.

Kontakta

Katrin Ludvigsson 

Sofia Liljefors-Edlund

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.