Uttrycket att du inte kan köpa dig till uppmärksamhet utan måste förtjäna den är idag den krassa sanningen. Hoppa över-, blockera-, ignorera-bojkotten av reklam är en del av det men framför allt har förväntningarna från kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter ändrats. Företag och organisationer måste visa på ett värde utöver vad de gör till vardags.

En kampanj ger möjlighet att göra exakt det. Vare sig det handlar om att skapa uppmärksamhet som stärker företaget eller varumärkets profil, eller för att åstadkomma ett definierat resultat – ökad medvetenhet i en fråga eller ett policybeslut.

För oss är kampanjen en strategi som bygger på att skapa värde utöver den egna löpande verksamheten genom att adressera ett problem eller en fråga som delas med andra.

På så sätt skapar vi en plattform för bredare och mer kraftfull synlighet som ger en starkare kontext för marknadskommunikation och påverkansarbete, som bygger medarbetarengagemang och stolthet och stärker förtroendet mot andra intressentgrupper.

Vi har skapat prisbelönta kampanjer som kopplar företag till större frågor i många år, som det första konstprojektet i rymden i samarbete med NASA, Falu Rödfärg, Rymdbolaget. Vi har också skapat kampanjer som fokuserat på enskilda frågor, så som avdragsrätt för företagsgåvor,  kvinnors rätt till jämlik vård, och konstnären Michael Genberg och behovet av ökat stöd till ungdomar i psykisk utsatthet till exempel.

Kontakta

Karolina Israelsson

Katrin Ludvigsson

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.