Med ökat tryck från investerare på långsiktig konkurrenskraft i kombination med kunders och anställdas förväntningar, skärpta regler och politiska påtryckningar är hållbarhet en affärskritisk fråga om riskhantering på kort och lång sikt. Det går inte längre att ducka med enstaka CSR-initiativ. Företag och organisationer måste planera för och kunna redogöra för hur de tar ansvar för sin påverkan och hur verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Ofta krävs förändringar i organisationen som kan vara operativt komplexa och svåra att kommunicera effektivt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att integrera hållbarhet som en del av verksamhetsstrategin, att koppla ihop hållbarhetsfrågorna med företagets syfte, identifiera möjligheter och risker och att skapa kommunikation som stärker företagets anseende.

Kontakta

Åsa Wilde

Karolina Israelsson

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.