För publika företag har kapitalmarknaden stor påverkan för företagets anseende och vise versa. Den massmediala bilden av ett företag påverkar även investerare och analytiker. Kontinuerlig, transparant och väl övervägd kommunikation med investerare, analytiker, tillsynsmyndigheter och media är avgörande för att säkerställa tillgång till kapital och en rättvis bolagsvärdering. 

Ett ökat tryck på hållbarhet ger också ett ökat tryck på transparens. För privata företag är det heller inte längre en legitim strategi att lägga locket på. Näringslivsmedia granskar privata bolag i nästan samma utsträckning noterade bolag. 

Vi har erfarenheten som sträcker sig från löpande finansiell kommunikation med rapportering, börsreleaser och kapitalmarknadsdagar till transaktionskommunikation (M&A, börsnoteringar, obligationsemissioner och andra kapitalanskaffningar) finansiella omstruktureringar och aktieägaraktivism.

Kontakta

Tobias Lennér

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.