Den digitala revolutionen och 24-timmars nyhetscykeln där alla är opinionsbildare och journalister har en enorm inverkan på hur vi arbetar med innehåll, men ett enastående innehåll kräver fortfarande kreativitet och innovation. En autentisk och stark story är allt.

Rippler arbetar med omvärlds- och målgruppsanalyser för att ta fram insikter som skapar möjligheter att skapa värde och därmed bygga stark kommunikation.

Kontakta

Karolina Israelsson

Sofia Liljefors-Edlund

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.