CORPORATE

Förtroendekapitalet blir allt mer avgörande för företagens möjligheter att attrahera kunder, medarbetare och investerare och säkerställa ”licence to do business” i relation till samhällets övriga intressenter. Den interna och externa kommunikationen måste spegla ett tydligt syfte, starka värderingar och en trovärdig strategi – i synnerhet i tider av förändring. Vi hjälper företag att förtydliga detta och nå ut, vi har mångårig erfarenhet av integrerad kommunikation samt krishantering.

  • Corporate purpose
  • Strategikommunikation
  • Värderingar och kultur
  • Profilering av ledning
  • Media-, budskaps och analytikerträningar

Kontakta

Katrin Ludvigsson 

Tobias Lennér

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.