Förtroendekapitalet blir allt mer avgörande för företagens möjligheter att attrahera kunder, medarbetare och investerare och säkerställa ”licence to do business” i relation till samhällets övriga intressenter. Den interna och externa kommunikationen måste spegla ett tydligt syfte, starka värderingar och en trovärdig strategi – i synnerhet i tider av förändring. Vi hjälper företag att förtydliga detta och nå ut, vi har mångårig erfarenhet av integrerad kommunikation samt krishantering.

Kontakta

Katrin Ludvigsson 

Tobias Lennér

Behöver du hjälp?
Har du en rapport du vill diskutera? 
Kontakta vår expert Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.