Vad vi

gör.

Tjänster

Med datadrivna insikter, strategisk expertis och progressiv kreativitet skapar vi integrerade kommunikationslösningar som driver förändring, skapar tillväxt och bygger långvarigt förtroende.

Marknad

Marknadskommunikation handlar mindre om vilken kanal du väljer och mer om att göra sig relevant. Rippler skapar kanaloberoende kommunikationskoncept som bygger på insikter, omvärldskontexter och innovation. Resultatet är autentisk storytelling som stärker varumärket.

 • Kampanj
 • Koncept
 • Aktivering
 • Varumärkeslansering
 • Influencer marketing
 • Brand design

Corporate

Förtroendekapitalet är avgörande för företags möjligheter att attrahera kunder, medarbetare och investerare – i synnerhet vid tider av förändring. Vi hjälper företag att stärka dess position i relation till sina intressenter.

 • Internkommunikation
 • Krishantering
 • Corporate purpose
 • Medieträning
 • Budskapsträning
 • Profilering av ledning

Digital

I den digitala världen är det enkelt att skrika, men svårt att bli hörd. Med användarcentrerade lösningar skapar vi mätbart värde som stärker varumärken och gör maximal nytta.

 • Digital innehållsproduktion
 • Content writing
 • Sociala medier
 • Digital marknadsföring
 • SEM
 • SEO
 • Webbutveckling
 • Dataanalys
 • Analysrapport
 • UX-design

Finansiell

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa förtroende och intresse bland externa intressenter. Vi hjälper börsnoteradebolag och deras ledning att skapa de bästa förutsättningarna på kapitalmarknaden.

 • Investor relations
 • Rådgivning
 • PR
 • Börsnoteringar
 • Årsredovisning
 • Medieträning
 • Hållbarhet
 • M&A
 • Kapitalmarknadsevents