Bild på Lina

Ställ inte in – ställ om: 5 tips för business unusual

Vår seniorkonsult Lina Ekros resonerar kring varför det är viktigt för företagen att ställa om och inte ställa in i en tid som denna.

I månader har Sverige och övriga världen fokuserat på omställning för att minimera riskerna för spridningen av covid-19. En omställning som vi alla vet har fått konsekvenser på flera plan. Så sakteligen har organisationer börjat arbeta efter samhällets nya förutsättningar. Men det kommer att ta tid innan nivån business as usual är återställd. Kriser i denna omfattning får stor påverkan och förändrar beteenden. På gott och ont. Hur ska vi då förhålla oss till det nuvarande marknadsläget? Vad är nästa steg? Hur måste företags- och affärsstrategier anpassas och förändras nu när pandemin pågår – och när den väl avtar?

Viktigast av allt för att hålla människor, företag och världen rullande är att inte ställa in – utan att istället ställa om.

Ett exempel på det är att flera Formel 1-team i Storbritannien valde att utnyttja sin tekniska kompetens för att hjälpa till i arbetet mot covid-19 under namnet Project Pitlane, efter beskedet att årets Formel 1-säsong är uppskjuten till sommaren. Projektet är uppdelat i tre områden – att demontera befintlig medicinteknisk utrustning, att bistå i produktionen av respiratorer (som en del av VentilatorChallengeUK) samt att tillverka helt ny utrustning.

Ett annat initiativ är kommunerna i Familjen Helsingborg, bestående av elva kommuner, som i veckan gick samman och lanserade webbprogramserien Rampljus, som ska ge invånarna ”ett späckat kulturprogram att njuta av hemma i favoritfåtöljen eller soffhörnan”. Samtidigt som kulturupplevelserna sprider trygghet och signalerar att samhället inte stängt ner möjliggörs arbetstillfällen för aktörer inom kultursektorn som nu står utan engagemang.

Även Nestlé har startat ett initiativ tillsammans med Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). Samarbetet sker både internationellt och lokalt i Sverige, bland annat genom att Nestlé skänker mat och näringsprodukter till de mest drabbade till följd av krisen, bistår med tillgänglig logistikkapacitet och matchar donationer som medarbetarna ger till Röda Korset runt om i världen.

Ytterligare ett initiativ, som framför allt syns på Twitter och Facebook, är #coronavoices som ska ge människor i fattigdom en röst och visa hur krisen slår mot världens mest utsatta med risk för att utvecklingsländerna glöms bort i nyhetsrapporteringen, enligt initiativtagaren We Effect. Initiativet ska även skapa en digital historisk förteckning över hur världen påverkas av krisen, och hur mänskligheten arbetar för att hantera den. Alla som vill kan dela vittnesmål, tankar och förslag kring hur krisen kan hanteras.

Detta är bara fyra av en mängd fantastiska initiativ som har växt fram till följd av pandemin. Vad finns det för möjligheter för ditt företag att skapa mervärde? Här är fem tips som kan vara bra att tänka på:

1. Ställ inte in – ställ om

Nu är tiden att tänka om och tänka nytt. Använd handlingskraften och idérikedomen i din organisation för att identifiera initiativ, samarbeten eller arbetstillfällen som skapar mervärde. I mindre eller större skala. Samla nyckelpersoner för en digital workshop för att idégenera. Hämta även inspiration från sociala medier, där kreativiteten i kölvattnet av pandemin flödar.

2. Se möjligheter – inte begränsningar

Situationen orsakad av covid-19 öppnar upp för nya erbjudanden. En del av dem tvingas fram, men det behöver inte enbart vara av ondo. Vänd på perspektivet – se möjligheter som kan stärka din affär, men gör det med trovärdighet och äkthet.

3. Utvärdera nya arbetssätt och vanor

Vilka för- och nackdelar finns med att många nu arbetar hemifrån? Öppnar det upp för nya sätt att mötas? Hur gör ni för att bibehålla teamkänslan? Vad är mer eller mindre effektivt? Överväg att behålla en del av de nya beteenden, attityder och arbetssätt som har växt fram.

4. Bevara befintliga och bygg nya relationer

I kriser är det viktigare än någonsin att underhålla och värna om relationer och samarbeten. Ha täta avstämningar om pågående projekt med dina partners, visa social omtanke och passa på att bygga nya relationer. Det skapar förtroende och stärker framtida samarbeten.

5. Planera för framtiden

Även om det inte känns så just nu finns det ett liv efter covid-19. Vilka företags- och marknadsaktiviteter ska ni prioritera då? Vilka affärsområden ska primärt stärkas upp och hur ska ni göra det? Vilka scenarier finns i just din organisation och hur kan ni förbereda er?

Är ni i behov av rådgivning kring hur ni ska prioritera och planera aktiviteter, eller behöver hjälp med att styra upp en digital workshop för att identifiera nya idéer som ger mervärde och stärker er affär nu och i framtiden – hör av dig till Lina Ekros, lina@rippler.se, 070 839 07 39.