Scandi Standard årsredovisning i tre format

Scandi Standard – Årsredovising 2022

Utmaning

Scandi Standard är ett internationellt livsmedelsföretag – ledande inom produktion av kycklingprodukter. Med en delvis omarbetad strategi redan på plats fanns önskemål om ett tydligt omtag med årsredovisningen inför 2022 års version. Ambitionen var att inkludera ett bredare målgruppsperspektiv och säkerställa att innehållet anpassades för flera olika kanaler. Det var viktigt att framtidssäkra produkten utifrån nya regler och riktlinjer, bland annat kopplat till hållbarhetsrapportering. Bolaget hade tidigare erfarenhet från komplexa produktionsprocesser och ville få till en smidigare hantering av arbetet.

Strategi

Ripplers strategi var att tidigt ta fram en tydlig disposition för allt innehåll. Upplägget i dispositionen styrde sedan produktionen och arbetet för samtliga delar.  Olika målgruppers perspektiv inkluderades i arbetet med innehållet för att skapa relevans för en bred publik. Flera case skrevs inom ramen för årsredovisningen för att skapa intressant och relevant innehåll för fler kanaler.  En översättningsbyrå med lång erfarenhet av denna typ av produkt anlitades för att hantera översättningen, som i vissa perioder behövde ske parallellt med övrig produktion.

Resultat

Scandi Standards årsredovisning publicerades i mars 2023, enligt tidsplan. Redovisningen togs fram på svenska och engelska, i pdf-format och tryckt version. Stora delar av innehållet har publicerats på scandistandard.com och bidragit till en bredare beskrivning av bolagets verksamhet och mer djupgående information på webben. Nya sidor med relevant och SEO-anpassat innehåll har skapats. Innehåll från årsredovisningen har tagits ut i företagets interna och externa kommunikation – bland annat som artiklar på intranätet samt på företagets LinkedIn-konto. Det har även bidragit till ett sprida en bredare och mer engagerad bild av företaget gentemot prioriterade målgrupper.

Se årsredovisingen (eng) i sin helhet här ⧉

Dela det här caset: