Ripplers Karolina Israelsson & Elin Ryrberg

Så skapar du trovärdig hållbarhetskommunikation

Vikten av en trovärdig hållbarhetskommunikation blir allt större när verksamheter kommunicerar mer frekvent och proaktivt om hur de gör skillnad för miljö och människor. Vill du undvika att ditt företags kommunikation ska drunkna i en ström full av floskler, då gäller det att arbeta både strategiskt och kreativt. Ripplers hållbarhetsexperter Karolina Israelsson och Elin Ryrberg delar med sig av sina bästa tips.

1. Ringa in era viktigaste hållbarhetsfrågor
Med hjälp av en så kallad väsentlighetsanalys kan ni ringa in och identifiera verksamhetens viktigaste hållbarhetsfrågor. Verksamheter som har krav på sig att hållbarhetsredovisa har sannolikt redan genomgått den här processen, men för er andra är det ett smidigt verktyg för att skapa en strukturerad bild av verksamhetens största påverkan på miljö och människa. Den går att göra på flera olika nivåer utifrån verksamhetens behov. Ett tips är att gå in med ett helikopterperspektiv för att få med hela värdekedjan.
De identifierade hållbarhetsfrågorna ska sedan agera stomme för det fortsatta hållbarhetsarbete, hur det bör utvecklas samt vad som ska kommuniceras.

2. Vad tycker era intressenter?
Involvera era intressenter, såsom kunder, investerare, medarbetare och ägare, för att få med deras tankar om er största påverkan. Ett viktigt externt perspektiv som ökar både relevansen och trovärdigheten i ert hållbarhetsarbete och i förlängningen er hållbarhetskommunikation.

3. Glöm inte ert business case
För många intressenter är den ekonomiska egennytta som genereras om och när hållbarhet är en integrerad del av verksamheten, eller när verksamheten genomför initiativ och investeringar som skapar värde och långsiktig lönsamhet, en viktig parameter. Missa inte chansen att förmedla det i den riktade kommunikation till dessa intressenter.

4. Sätt tydliga mål
Sätt tydliga mål på kort och lång sikt inom era viktigaste hållbarhetsfrågor. Målen ska gå hand i hand med er vision. De ger också en möjlighet att kommunicera progressen i ert hållbarhetsarbete.

5. Var öppen
Ni behöver inte vara bäst från start – var öppen med de utmaningar ni står inför och vad som behöver förbättras. Och som sagt, passa på att berätta om utvecklingen under arbetets gång.

6. Ni behöver inte kommunicera allt
Lyft det som bidrar till förändring och kan påverka andra i rätt riktning. Risken om en verksamhet lyfter alla initiativ och insatser är att det som gör verklig skillnad försvinner i mängden. Man ser inte skogen för alla träd helt enkelt.

7. Och kom ihåg att inspirera och engagera!
Hållbarhetskommunikation är inte vilken kommunikation som helst. Den måste vara grundad, öppen och trovärdig. Och för att nå ut till alla dina målgrupper och intressenter behöver den även vara kreativ, inspirerande och engagerande. Använd kommunikationen som drivkraft för att skapa förbättring.

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma i gång med stommen och/eller koppla på kommunikationen som krävs! Vi kan hjälpa dig genom hela eller delar av processen beroende på vart du befinner dig.

Åsa Wilde, ansvarig Ripplers hållbarhetserbjudande 
asa@rippler.se, 070-886 87 99

Elin Ryrberg, hållbarhetsstrateg och kommunikationsrådgivare
elin@rippler.se, 072-355 00 62

Karolina Israelsson, kommunikationsspecialist hållbarhet
karolina@rippler.se, 073-338 86 24

Ljusglimtar för noteringsklimatet i Sverige – USA visar vägen

Under 2022 tog inflationen ett rejält grepp om det svenska samhället med en rad av räntehöjningar som följd. Det ledde till en tvär inbromsning av antalet börsnoteringar i Sverige, där det så kallade noteringsfönstret varit på vid gavel sedan 2013. Nu ser vi tendenser från USA om en möjlig vändning, vilket sannolikt bådar gott även för Sverige.

Läs hela inlägget »