Investor relations, Finansiell kommunikation

073-148 17 06
robin.lundell@rippler.se