EU-flaggor

Rapporterar ni enligt GRI? Då har ni ett försprång inför det nya CSRD-direktivet

Kraven på hållbarhetsrapportering förändras snabbt och det är svårt att navigera i den snåriga skogen.  Det som händer här och nu är att EU skärper kraven på hållbarhetsrapportering genom det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ersätter NFRD (Non-Financial Reporting Directive) som reglerar bestämmelserna i årsredovisningslagen.
Det är fortfarande mycket som är odefinierat, men nedan följer ett axplock av det vi vet idag:

 • Omfattar alla stora företag* och de små och medelstora företag** noterade på reglerade marknader. – Olika hållbarhetsstandarder för rapportering, bl a GRI, EU-taxonomi, SASB och TCFD, sammanförs och skapar en ny gemensam standard: ESRS (European Sustaianability Reporting Standards). Detta ska öka jämförbarheten mellan bolag samt kvaliteten i rapporteringen. Det ska också göra det enklare att investera i mer hållbara företag.
 • Förväntas börja gälla från och med räkenskapsåret 2023.
 • Rapporterad information ska få en digital märkning så att den blir maskinläsbar.
 • Rapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen. Den får med andra ord inte vara en separat produkt.
 • Innehållet ska granskas av tredje part.
De bolag som redan rapporterar enligt GRI-ramverket kommer ha ett litet försprång eftersom mycket speglas i CSRD, men inte allt. För att vara redo när det är dags rekommenderar vi alla att börja förbereda sig på nya regler redan nu. Börja så här;

 • Börja läsa in er på det som finns redan nu, materialet är omfattande. Den första uppsättningen av standarderna kommer i oktober 2022.
 • Genomför en GAP-analys utifrån er nuvarande GRI-rapportering, dess uppdateringar och kommande CSRD.
  • Ett exempel på tillägg är den dubbla väsentlighetsanalysen, som innefattar både bolagets egen påverkan samt hur yttre faktorer påverkar bolaget.
 • Se över era processer för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.
 • Även om ditt bolag inte omfattas av det nya direktivet, kan det vara relevant att se över om era kunder eller leverantörer omfattas och hur det kan påverka ditt bolag.

Oavsett om du rapporterar enligt GRI eller inte, är du välkommen att kontakta Elin eller Åsa för råd och stöd gällande ert hållbarhetsarbete.

ELIN RYRBERG

Kommunikations­konsult och hållbarhets­strateg

Åsa Wilde

ÅSA WILDE

Grundare och kommunikations­konsult

*Företag som definieras som stora om de har: Mer än 250 anställda, mer än 40 miljoner Euro i nettoomsättning. Mer än 20 miljoner Euro i balansomslutning.
**De små och medelstora noterade företag som omfattas är de som uppfyller minst två av följande kriterier: Mellan 50 och 250 anställda, mellan 8 och 40 miljoner Euro i nettoomsättning, mellan 4 och 20 miljoner Euro i balansomslutning

Maria är Ripplers nya SEO-specialist

Jag är en glad och nyfiken SEO specialist, som just flyttat hem till Stockholm efter tio år utomlands. Jag älskar att resa, och att träffa nya människor. Jag är även besatt av Melodifestivalen och Eurovision. Jag arbetade tidigare som SEO expert för en digital marknadsföringsbyrå som hette Tug Agency både i London, England, och sedan ett år i Toronto, Kanada.

Läs hela inlägget »

Att vara eller inte vara – på Almedalen

Vi har hört det förut – det är en unik möjlighet att nätverka och ta del av samhällsdebatten. Samtidigt klingar invändningarna lika bekant – det är ett kostsamt jippo, dit chefer och politiker åker för att mingla över ett glas rosé eller två i en trädgård. Inget ont om ett glas rosé, men för dig som planerar väl kan Almedalen bli mycket mer än så. För att få ut mesta möjliga av din vistelse, fundera ett varv på Ripplers sju frågor.

Läs hela inlägget »

Kreativ kommunikation som tillväxtstrategi

Det kan vara svårt att ta sig in på en redan mättad marknad. Enligt traditionell logik har du då endast två val: identifiera och fyll en lucka på marknaden, eller erbjud en produkt som är på alla sätt bättre än konkurrenternas. Frukostuppstickaren Surreal visar att det finns en tredje väg: utklassa konkurrenterna på kommunikationsfronten.

Läs hela inlägget »
Möt Tom: Ripplers nya hållbarhetsstrateg

Tom är Ripplers nya hållbarhetsstrateg

Jag är en pigg och glad kommunikationskonsult, sportnörd och sällskapsspelsälskare! Är en blandning mellan en storstad- och landetperson med ett intresse för att förstå olika kulturer, synsätt och personer. Innan Rippler arbetade jag på PR-byrån Prime Weber Shandwick som hållbarhetskonsult inom kommunikation och strategi. Jag har även arbetat för Bosch med digital marknadsföring inom Norden.

Läs hela inlägget »