EU-flaggor

Rapporterar ni enligt GRI? Då har ni ett försprång inför det nya CSRD-direktivet

Kraven på hållbarhetsrapportering förändras snabbt och det är svårt att navigera i den snåriga skogen.  Det som händer här och nu är att EU skärper kraven på hållbarhetsrapportering genom det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och ersätter NFRD (Non-Financial Reporting Directive) som reglerar bestämmelserna i årsredovisningslagen.
Det är fortfarande mycket som är odefinierat, men nedan följer ett axplock av det vi vet idag:

 • Omfattar alla stora företag* och de små och medelstora företag** noterade på reglerade marknader. – Olika hållbarhetsstandarder för rapportering, bl a GRI, EU-taxonomi, SASB och TCFD, sammanförs och skapar en ny gemensam standard: ESRS (European Sustaianability Reporting Standards). Detta ska öka jämförbarheten mellan bolag samt kvaliteten i rapporteringen. Det ska också göra det enklare att investera i mer hållbara företag.
 • Förväntas börja gälla från och med räkenskapsåret 2023.
 • Rapporterad information ska få en digital märkning så att den blir maskinläsbar.
 • Rapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen. Den får med andra ord inte vara en separat produkt.
 • Innehållet ska granskas av tredje part.
De bolag som redan rapporterar enligt GRI-ramverket kommer ha ett litet försprång eftersom mycket speglas i CSRD, men inte allt. För att vara redo när det är dags rekommenderar vi alla att börja förbereda sig på nya regler redan nu. Börja så här;

 • Börja läsa in er på det som finns redan nu, materialet är omfattande. Den första uppsättningen av standarderna kommer i oktober 2022.
 • Genomför en GAP-analys utifrån er nuvarande GRI-rapportering, dess uppdateringar och kommande CSRD.
  • Ett exempel på tillägg är den dubbla väsentlighetsanalysen, som innefattar både bolagets egen påverkan samt hur yttre faktorer påverkar bolaget.
 • Se över era processer för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.
 • Även om ditt bolag inte omfattas av det nya direktivet, kan det vara relevant att se över om era kunder eller leverantörer omfattas och hur det kan påverka ditt bolag.

Oavsett om du rapporterar enligt GRI eller inte, är du välkommen att kontakta Elin eller Åsa för råd och stöd gällande ert hållbarhetsarbete.

ELIN RYRBERG

Kommunikations­konsult och hållbarhets­strateg

Åsa Wilde

ÅSA WILDE

Grundare och kommunikations­konsult

*Företag som definieras som stora om de har: Mer än 250 anställda, mer än 40 miljoner Euro i nettoomsättning. Mer än 20 miljoner Euro i balansomslutning.
**De små och medelstora noterade företag som omfattas är de som uppfyller minst två av följande kriterier: Mellan 50 och 250 anställda, mellan 8 och 40 miljoner Euro i nettoomsättning, mellan 4 och 20 miljoner Euro i balansomslutning