Permobil ”Lou Dehrot” – PR-projekt

Utmaning

Permobil ökar livskvaliteten hos människor som lever med funktionsvariationer genom att utveckla innovativa eldrivna och manuella mobilitetshjälpmedel. Företaget verkar även opinionsbildande för att öka kunskapen hos beslutsfattare, företag och näringsidkare om ett liv på jämlika villkor för alla.

När Permobil inledde ett samarbete med unga modedesignern Louise Linderoth, och hennes eget klädmärke LouDehrot, var syftet att tillsammans visa att mångfald spelar roll i strävan efter större inkludering i samhället. Allt för att inspirera till dialog och motverka stigmatisering och stereotypa synsätt. Louise designar kläder för personer i rullstol. Skapandet är en kombination av estetik och passform – att sticka ut och samtidigt få plaggen att följa och arbeta med kroppen. Louise sitter själv i rullstol på grund av en ryggmärgsskada som hon drabbades av när hon var barn.

Det första samprojektet var lanseringen av en designad t-shirt med det centrala budskapet ”My capability is not based on your assumption” som en symbol för hur vi människor ser på varandra utan att tänka oss för. Kampanjen frontades av autentiska personer som kör rullstol. T-shirten var alltså inte bara en t-shirt. Det var något mycket större och viktigare än så.

Ripplers uppdrag var att paketera samarbetet kommunikativt, och därefter att maximera synligheten av dess viktiga budskap i media med primärt fokus på segmenten lifestyle och mode.

Strategi

Rippler tog fram ett manifest, en mediestrategi, budskapsplattform och FAQ med det övergripande budskapet att mångfald behövs och att initiativet skapar värde för människor och samhället i stort, utifrån att det är genom autentisk representation som vi påverkar attityder och skapar förändring.

Vi gjorde en genomtänkt pr-lansering med välplanerade pressbilder med siktet inställt på en personlig bearbetning av media inom lifestyle- och modesegmentet. I bearbetningen lyftes, förutom det gemensamma målet om ökad inkludering i samhället, Louise Linderoths inspirerande historia fram. En ung stark kvinna med fysiska utmaningar som bemötts av förutfattade meningar och fördomar om sin förmåga, baserad på att hon kör rullstol. Som utan sin drivkraft och övertygelse inte hade varit den framgångsrika, hyllade modedesigner hon är i dag.

Resultat

Genom publiceringen nådde Permobil ut i mer oväntade sammanhang och därmed nya målgrupper. Initiativet resulterade i sex längre intervjureportage med Louise där hon porträtterades som en inspiratör och förebild för andra, och Permobil som en möjliggörare. Samtidigt nådde vi tydligt ut med Louises och Permobils gemensamma mål om att verka för ett inkluderande samhälle där alla bemöts på samma villkor och har samma förutsättningar att leva ett självständigt och aktivt liv.

Den mediala räckvidden beräknas till 5,8 miljoner. Resultatet bevisar att inspiratörer och förebilder behövs i samhället och att starka berättelser berör och inspirerar på djupet.

Dela det här caset: