Bild på tre personer som genomför Den långa vandringen

Permobil ”Den långa vandringen” – PR-projekt

Utmaning

Permobil ökar livskvaliteten hos människor som lever med funktionsvariationer genom att utveckla innovativa eldrivna och manuella mobilitetshjälpmedel. Företaget verkar även opinionsbildande för att öka kunskapen hos beslutsfattare, företag och näringsidkare om ett liv på jämlika villkor för alla.

När Permobil valde att samarbeta med ”Den långa vandringen”, en exklusiv vandring på Vasaloppsleden för personer med funktionsvariationer, såg man en möjlighet i att utforska dels hur mobilitetshjälpmedel kan stärka, och underlätta för, användare som lever ett aktivt liv, dels hur en bredare syn på innovationer och dess funktion kan stärka frihet och självständighet.

Fem personer i rullstol med medföljare gick ”Den långa vandringen”, och rullade under sju dagar den nio mil långa vandringssträckan, fördelad på sju etapper. Med fanns även en av Permobils servicetekniker för att säkerställa att Permobils terrängrullstolar fungerande som de skulle under hela vandringen.

Ripplers uppdrag var att paketera ”Den långa vandringen” kommunikativt och maximera vandringens synlighet i media, med utgångspunkt i att stärka användarna och påvisa hur Permobils produkter kan göra markant skillnad.

Strategi

Rippler tog fram en mediestrategi, budskapsplattform och en FAQ med det övergripande budskapet att ”Den långa vandringen” ska flytta fysiska och mentala gränser, och stärka frihet, självständighet och livskvalitet hos personer med funktionsvariationer. Vi gjordes även en genomtänkt pr-lansering varvad med personlig bearbetning av utvalda mediesegment före, under och efter vandringen. Allt utifrån devisen att flera aktörer tillsammans med samma målsättningar bidrar till att skapa ett samhälle där alla människor har möjlighet att genomföra vad de vill.

Resultat

Genom publicering i traditionell media, sociala medier och via nyhetsbrev fick allmänheten följa ”Den långa vandringen” från de första förberedelserna ända in i mål. Responsen var positiv, bland annat med hejarop och kommentarer i sociala medier. Medieuppmärksamheten blev rikstäckande och Permobil porträtterades som en facilitator med innovativa terrängrullstolar och en stödjande servicetekniker.

Initiativet resulterade i 17 pressklipp i form av mindre och större reportage i tv, radio och tidningar, samt en publicerad debattartikel om vikten att tillgängliggöra naturen för alla. Den mediala räckvidden beräknas till 2,3 miljoner.

Resultatet är ett bevis på den skillnad en genomtänkt mediestrategi med starka inslag av storytelling gör. Genom att förstå kundens utgångspunkt och målsättningar, och ta fram en plan med rätt paketering utifrån ett varumärkesbyggande syfte lyckades vi skapa kommunikation som känns på riktigt.

”Rippler var ett ovärderligt stöd strategiskt och operativt inför och under vandringen, de går alltid den extra milen. De är engagerade och proaktiva, och även erfarna och proffsiga när det kommer till medievinkling och mediebearbetning”

– Martinus Rönnerman
VP Group Communications, Permobil

Utklipp från Dala-demokraten. Rubrik: Nio mil i rullstol – de tar sig an Vasaloppsleden.
Utklipp Den långa vandringen i TV4:as Efter Fem.
Utklipp av debattartikel från Dagens Arena. Rubrik: Ge alla rätt förutsättningar för ett aktivt friluftsliv

Dela det här caset: