Oliviainsighttestimonial

Maximera effekten av kundupplevelser med testimonials

Goda vitsord från kunder, så kallade testimonials, är ett bra sätt att ta kontroll över hur dina kunders upplevelser presenteras och vilka källor de kommer ifrån. 

Här är några tips för att du ska få ut mesta möjliga av dina kunders feedback:

  1. Specificera budskap

När du samlar in testimonials är det viktigt att budskapet är tydligt. Fokusera på att lyfta specifika fördelar och resultat. Var tydlig med vad uppdraget var och be kunderna att konkret förklara hur ditt företag har hjälpt dem.

  1. Korta ner, tajta till och dela upp

Bearbeta gärna de insamlade texterna så att de blir korta och lättlästa. Många kunder vet vad de menar men inte hur de ska uttrycka det. Hjälp till på vägen och låt dem godkänna de färdiga texterna.

  1. Välj rätt format

Olika personer fungerar olika bra för vissa format. Om kunden funkar bra på och är bekväm med film kan du be dem spela in ett klipp där de berättar om sin upplevelse. Om inte använd i stället en bild på personen tillsammans med text för att skapa en personlig koppling.

  1. Fronta med testimonials

Se till att dina kunders testimonials är synliga direkt på hemsidan eller sociala medie-kanalerna. Besökare ska bli indragna av rekommendationerna – inte behöva leta efter dem.

Behöver du hjälp med att sammanställa, filma eller sprida testimonials? På Rippler har vi experter för alla delar i processen. Det tycker i alla fall våra kunder. 😉