LKABs års- och hållbarhetsredovisning fick Grand prix och guld i Publishing Priset 2022

LKAB – Digital års- och hållbarhetsredovisning

Utmaning

Luossavaara-Kiirunavaara AB, eller LKAB som det förkortas, är en internationell gruv- och mineralkoncern och ett av Sveriges äldsta industriföretag. LKAB drivs av visionen: Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Varje år publicerar LKAB en års- och hållbarhetsredovisning som visar hur de har jobbat för att fullfölja detta.

Vårt uppdrag var att skapa en års- och hållbarhetsredovisning för 2021 i tryck och webbversion. Webbplatsen skulle följa den fysiska produktens grafiska uttryck och samtidigt kännas samhörande med LKABs befintliga webbplats.

Strategi & taktik

Ripplers strategi var att se till att webbversionen inte duplicerade den tryckta rapporten, utan att de båda medierna i stället kompletterar varandra. Webbplatsen skulle öka tillgängligheten för intressenterna och samtidigt locka till vidare läsning.

För att lyckas lades stort fokus både vid interaktionsdesign, UX, och vid användargränssnitt, UI. UX handlar om att skapa förståelse för hur och varför webbplatsen ska bidra till en förbättrad upplevelse för användaren. I arbetet med gränssnittet, UI, arbetar man sedan ut detta i designmönster och mikrodetaljer. Allt för att underlätta för användaren när hen ska interagera med produkten.

Resultat

För webben skapade vi en nedkortad version av den tryckta årsredovisningen som lyfter fram de viktigaste resultaten i tydliga diagram och nyckeltal, samt de mest relevanta artiklarna i en kortversion. Webbplatsen länkar sedan vidare till relevant avsnitt i en pdf-version av rapporten för den som vill läsa mer. Pdf:en finns även tillgänglig för att ladda ner i sin helhet. Webbplatsen designades helt i dark mode för att underlätta läsningen.

Rippler stod för konceptualisering, projektledning och innehåll såsom AD, UI, teknisk implementation och text.

Den digitala årsredovisningen belönades med både Grand Prix och Guld i kategorin digital i Publishingpriset 2022. ⧉

Se hela den digitala årsredovisningen ⧉

Dela det här caset: