Konsten att kommunicera kreativt trots regelverk

Värdeskapande kommunikation, marknadsföring, pr och påverkan av läkemedel, bioteknik, forskning, myndigheter, patientorganisationer, vård och omsorg kräver insikt och kunskap.

 • Rådgivning
 • Insiktsarbete
 • Omvärldsanalys
 • Krishantering
 • Kampanjer och koncept
 • Kommunikationsplattform
 • Adaption
 • Översättning
 • Copywriting
 • Patientinformation

Rippler har över tio års erfarenhet av komplexa och kreativa kommunikationsuppdrag inom Life Science och Healthcare, det vill säga uppdrag för företag och organisationer som med hjälp av sin verksamhet, sina tjänster eller produkter, bidrar till att främja människors hälsa.

Med IMA-kompetens, kunskap om regelverk och etiska riktlinjer, hög kreativ förmåga och stark känsla för tonalitet skapar vi innehåll för, engagemang och förtroende hos relevanta intressenter, inklusive patient och HCP. Det gör att vi kan utmana traditionella tankesätt. Våra tjänster inom Life Science omfattar både intern och extern kommunikation.

 • Strategi
 • Innehållsproduktion
 • Digital kommunikation
 • Webb
 • Budskapsformulering
 • Medierelationer
 • Utställningsmaterial
 • Presentationer
 • Event
 • Seminarier
Ansvarig Life Science

Lina Ekros lina@rippler.se 0708-390739