Interna länkar - Varför är det viktigt i SEO?

Brukar du ha som vana att inkludera relevanta och strategiska interna länkar i din webbplats innehåll? Om inte, så kan denna artikel vara för dig! Interna länkar är ofta en underskattad del av SEO, men viktig för hur din webbplats och dess sidor rankar. Därför är det viktigt att ha detta i åtanke när du skapar specifika sidor och innehåll, samt att kontinuerligt utvärdera.

Läs nedan om vad interna länkar är och hur du bör inkludera det i dina SEO-optimeringar.

Om du redan vet att det är något du vill ha hjälp med, kan du kontakta oss här.

Vad är interna länkar?

Interna länkar är hyperlänkar som binder samman olika sidor eller innehåll på samma webbplats. Dessa länkar används för att navigera besökare mellan olika delar av webbplatsen och för att skapa ett sammanhang mellan sidor. Genom att använda interna länkar kan användare enkelt navigera från en sida till en annan och öka förståelse om relaterade ämnen. För sökmotorer är interna länkar värdefulla för att indexera och förstå webbplatsens hierarki och hur innehåll hör ihop, vilket i sin tur påverkar SEO och synlighet i sökresultat.

Varför är interna länkar viktiga för SEO?

De spelar en avgörande roll inom SEO. Inte minst underlättar det  att navigera på en webbplats och därav användarvänligheten. Genom att ha en relevant länkstruktur hjälper det användare att lättare förstå samband mellan innehåll, och navigera mellan sidor.  Det underlättar även  för sökmotorer att förstå innehåll på din webbplats och deras samband  samt att stärka auktoriteten för specifika sidor. I sin tur hjälper det med rankningen av sidor och deras respektive sökord.

Ankartexter

Använd dig av beskrivande ankartexter, de klickbara orden i en länk. Det är en användbar signal som hjälper både sökmotorer och användare att bättre förstå ditt innehåll. Ankartext är den synliga och klickbara texten i en hyperlänk. Den ger användare en förståelse om vart länken kommer att leda dem. Dess syfte är att öka relevansen mellan sidan den länkar från och sidan den pekar mot. Se till att variera ankartexter, och inte använda samma sökord då det kan förvirra Google.

Vad är skillnaden mellan en intern länk och en extern länk?

De flesta webbplatser bör ha både och. Interna länkar binder samman sidor inom samma webbplats, medan externa länkar pekar från en webbplats till en annan. Externa länkar hjälper även med auktoriteten och styrkan av sidorna de länkar till.

Lär känna Ripplers SEO-expert Maria

Finns det olika typer av interna länkar?

Interna länkar kan ha olika betydelse. De kan exempelvis gälla huvudmenyn, sidfot, breadcrumbs och startsidan. För menyn och sidfot, så existerar de på alla sidor på sajten. ”Brödsmulor” är ett element av internlänkning som hjälper användare att navigera och förstå en webbplats hierarki. Därför hjälper det med UX och användarvänlighet. ”Brödsmulor” är webblänkar som låter användare följa var de befinner sig på en webbplats och hur långt de är från startsidan.

Länkar till huvudkategorier och produkter

För att följa en relevant och hierarkisk struktur bör du länka dina huvudkategorier från huvudmenyn på startsidan. Det här är dina viktigaste landningssidor och visar då Google en tydlig struktur och vad som bör prioriteras. Därefter bör strukturen följa:

  • Underkategori länkas från huvudkategorisidan.
  • Produktsidan länkas från underkategorier. 

Länkar i artiklar och löpande text

Interna länkar i löpande texter är mycket viktiga. Det kan hjälpa dig att styrka specifika sidor, hänvisa kunder till passande produkter och stärka relevans. Dessa länkar hjälper till att bygga upp auktoritet för specifika sidor och kan öka konverteringar. Låt oss säga att du skriver ett blogginlägg om hur man inreder ett vardagsrum och sedan länkar till din kategorisida om soffor. Det ökar relevansen inom det ämnet men hjälper att driva kunder till passande produktsidor.

Hjälp med SEO

 Maria Lind är Ripplers SEO expert och har arbetat med SEO i över 5 år.   Kontakta oss idag för att ta reda på hur Rippler arbetar med SEO.

SEO-specialist

MARIA LIND

Vad ska man tänka på med interna länkar?

Det är viktigt är att du följer en relevant och strategisk länkstruktur så Google förstår vilka sidor som är av högsta prioritet. . Från din startsida har du därför huvudmenyn, och länkar till dina huvudkategorier. Därefter från huvudkategorier länkar du vidare till underkategorier, och från denna kategori till produkter. Då är det lättare för Google att läsa av din webbplats.

Analysera interna länkar

För att analysera dina webbsidor, och förstå vilka som har interna länkar och till vad finns det SEO verktyg tillgängliga för att lätt undersöka detta. Du kan exempelvis använda SEO verktyg som Ahrefs eller screaming frog. Ser du över din egna hemsida, kan du använda dig av Google search console.

Orphan pages

Orphan pages, inom SEO, är webbsidor på en sajt som saknar interna länkar från andra sajtsidor. Dessa sidor har låg synlighet för sökmotorer och besökare då de är svårare att hitta. Genom att skapa relevanta interna länkar ökar vi deras synlighet och indexering. Det förbättrar både rakningen och användarvänligheten för besökare. Det är avgörande att säkerställa att alla viktiga sidor har meningsfulla interna länkar för att optimera sajtens prestanda.

Vanliga frågor SEO

En intern länk är en hyperlänk som går från en sida till en annan inom samma webbplats.

Externa länkar är hyperlänkar som leder från en webbsida på en webbplats till en annan webbplats eller domän.

Ja, att länka till andra sidor, både interna och externa, kan vara fördelaktigt för SEO genom att öka användbarheten och trovärdigheten hos din webbplats.

Specialister på digital marknadsföring

Maria Lind

SEO-expert

Olivia Alm

Olivia Alm

UX och digital expert

Vad är en sökordsanalys

Vad är en sökordsanalys