Hur gör man en sökordsanalys?
- 2024 nybörjarguide

En sökordsanalys är en viktig del av sökmotoroptimering (SEO) och innebär att identifiera relevanta sökord som driver trafik men där det även finns möjlighet att ranka högt i sökmotorer som Google och Bing.

En sökordsanalys hjälper dig att förstå vilka sökord och fraser potentiella kunder använder när de söker efter produkter, tjänster eller information relaterat till ditt företag. Genom att identifiera och använda dessa sökord på din webbplats kan du optimera din webbplats för att bättre synas i sökresultaten och attrahera rätt målgrupp.

I denna guide kan du förvänta dig att lära dig om:

 • Vad en sökordsanalys är
 • Vad är sökord
 • Varför är en sökordsanalys viktigt
 • Hur identifierar du relevanta sökord och fraser
 • Genomgång hur en sökordsanalys kan gå till
 
Ifall ditt företag behöver hjälp med en sökordanalys eller vill diskutera mer vad SEO betyder, tveka inte att kontakta våra SEO-specialister här.

Vad är en sökordsanalys?

 En sökordsanalys är nödvändig för att förstå din målgrupps sökbeteende och identifiera rätt sökord för din webbplats.  Relevansen på sökorden som ingår i ditt innehåll hjälper sökmotorer som Google att bestämma var i sökresultatet (SERP) din webbplats hamnar.  Faktum är att det första resultatet i varje sökning på Google får cirka 32% av alla klick. Det betyder att ju högre du rankar i sökresultat, desto större möjlighet att nå en bredare publik och driva mer trafik.  

Vad är sökord?

Sökorden på din webbplats definierar vad ditt företag handlar om och vad du säljer. Sökord är centrala inom SEO och representerar de ord eller fraser som användare söker efter på internet. 

Sökord blir alltmer betydelsefulla när fler människor söker på ett specifikt ord.  När efterfrågan ökar och fler söker efter ett visst ord, får det en större status som ett ”sökord”. För företag och webbplatser är det avgörande att identifiera och använda sökord för att synas och fånga besökare och potentiella kunder.  

Varför är en sökordsanalys viktig?

Google:s sökalgoritm använder över 200 faktorer för att rangordna webbplatser. För att ge din webbplats en chans att sticka ut från mängden och svara på relevanta  frågor ditt företags målgrupp söker på är det viktigt att genomföra en grundlig sökordsanalys. 

Det kan hjälpa din webbplats med följande:

 1. Ökad synlighet online

 2. Ökad relevant trafik: Genom att använda de sökord som din målgrupp faktiskt söker på driver du mer relevant trafik till din webbplats. 

 3. Konverteringar: Genom att optimera din webbplats med relevanta sökord kan du öka dina chanser att omvandla besökare till kunder. 

Hjälp med sökordsanalys

Behöver du hjälp med att utföra en sökordsanalys,  kontakta gärna en av våra specialister för att diskutera mer. Tilde Mattsson är Ripplers SEO expert och har arbetat med SEO i över 7 år. Kontakta oss idag för att ta reda på mer!

Tilde Mattsson

SEO-specialist

Tilde Mattsson

Search intent i SEO

 Search intent refererar till avsikten eller syftet som en konsument har med sin sökning. Det är avgörande för att förstå varför användare söker på ett visst sätt och anpassa innehållet på din webbplats på rätt sätt. 
 
Exempelvis, tänk dig att du söker på ”kommunikationstjänster”. Syftet med denna sökning kan ha olika innebörd. Det kan exempelvis vara en person som söker ett jobb inom kommunikation. Sökordet kan även betyda ett företag som behöver hjälp med kommunikationstjänster för deras företag. I ett läge som detta är det viktigt att se över vad för resultat sökordet ger för att förstå hur människor söker online och för att fånga rätt målgrupp.
 
Ifall du väljer sökord där syftet av sökandet är annorlunda kan det vara missvisande för besökare på webbplatsen och du minskar besökare som faktiskt konverterar till kunder. 

SEO begrepp att hålla reda på

Innan du påbörjar din sökordsanalys finns det några grundläggande principer och begrepp som kan vara bra att bekanta sig med.

Prioriteringsnyckelord 

Detta är de sökord eller fraser som du identifierat för en enskild sida att optimera för, för att tydligt kommunicera till sökmotorer om vad innehållet på sidan handlar om. Genom att använda dessa prioriterade sökord kan sökmotorer lättare relatera innehållet till relevanta sökningar. 
 
Long-tail sökord
Long-tail sökord är längre och mer specifika sökfraser som användare använder när de söker på internet. De har vanligtvis lägre sökvolym, men är mer exakta och relevanta för specifika ämnen eller produkter.
 
Short-tail sökord
Short-tail sökord är kortare och generella söktermer som användare använder när de söker på internet. De har ofta betydligt högre sökvolym men mer konkurrens.  Eftersom de är mer konkurrenskraftiga kan de vara svårare att ranka för, men de kan också generera mer trafik till webbplatsen.

Sökvolym

Sökvolym inom SEO refererar till antalet gånger som ett specifikt sökord eller en sökfras används i sökmotorerna under en given tidsperiod. Det ger insikt om hur populärt ett sökord är och hjälper till att bedöma dess potentiella trafik och intresse från användare.

Sökordssvårighet

Sökordskonkurrens hänvisar till den nivå av konkurrens och svårighet som är förknippad med att ranka högt i sökmotorernas organiska resultat för ett specifikt sökord eller en sökfras. 

Nyfiken på oss?
Vi är nyfikna på er.

Hur gör man en sökordsanalys? Steg-för-steg!

Nu när du  har ökat din förståelse av en sökordsanalys, ska vi ta dig igenom steg för steg hur man gör en sökordsanalys. Följ dessa steg för att identifiera relevanta sökord du bör optimera för och skapa en väl genomtänkt sökordsstrategi.

1. Gör en lista av relevanta ämnen som du vill ranka på.

Identifiera de ämnen och ord som bäst beskriver ditt företag.  Fundera över vad du tror att ditt företags målgrupp kan tänkas söka på för att hitta ditt innehåll. Det kan motsvara produktkategorier eller vad du tror att din målgrupp skulle vara intresserad av. Det kan även inkluderar vanliga frågor du tror din målgrupp ställer.

Skapa en lista av de ord du identifierat, vanligtvis brukar vi använda oss av excel eller Google sheets. Det går att strukturera sökorden på olika sätt, men en variant är att lista sökord, sökvolym, sökordssvårighet och prioriteten på sökord. 

2. Utvidga din sökordslista - gör research på dina sökord

Nästa steg är att utvidga din sökordslista genom att göra research på dina sökord. Då är det bra att använda sig av specifika SEO verktyg, exempelvis verktyg som Googles keyword planner, Ahrefs eller SEMrush

Om du gör en sökordsanalys för en existerande webbplats kan du även se över de sökord som konsumenter redan använder för att nå din webbplats. Det hjälper dig att förstå vad din sida redan rankar för, och var det finns potential att ranka högre.

Det finns många kreativa sätt att utöka din lista med sökord.

 • Sök efter en sökfras på Google och skrolla till botten av sidan där du hittar en lista över relaterade sökfraser.
 • AnswerThePublic är användbar då de ger ett diagram över fraser som människor söker efter i relation till ditt ämne.
 • Google trends hjälper dig att förstå vilka fraser som trendar, samt inspireras av nya sökord.
 • Keyword Planner eller  Ahrefs hjälper till att identifiera relevanta termer som relaterar till de sökord du redan identifierat.

3. Analysera styrkan av dina sökord

Som nämnt ovan så kan kända SEO verktyg hjälpa dig att avgöra styrkan av dina sökord. Beroende på hur väletablerat ditt företag är och hur stor konkurrensen är kan det avgöra vilket sökord som är mest passande för din webbplats. Ställ dig frågor som:

 • Vad är den exakta sökfrasen? Se till att din sökfras matchar den exakta sökfrasen som folk använder.
 • Hur hög är sökvolymen? Om ingen använder en sökfras kommer det inte att göra dig mycket nytta att strukturera en strategi runt den. Identifiera sökord med sökvolym.
 • Hur stor är konkurrensen? Det kan vara svårt att ranka på sökord med hög konkurrens.

4. Säljtunneln - identifiera olika search intents

Beroende på var i säljtunneln en konsument är  har de olika avsikter med sin sökning. Därför rekommenderas det att dela in sökord i olika kategorier för att lättare förstå deras sökbeteende. Det kan senare hjälpa dig att förstå vilka sidor som bör optimeras för vilka sökord.

Många gånger brukar man dela in sökordsavsikten i fyra olika kategorier:

 • Informativt: användaren letar efter information
 • Navigering: användaren letar efter ett specifikt företag eller en hemsida
 • Transaktionell: användaren jämför specifika produkter och är redo att köpa
 • Kommersiell: användaren personen är redo att köpa och letar efter produkten/varumärket
AIDA-tratt som visar hur de olika typerna av sökintentioner, som kan användas för att planera sökordsanalyser

5. Hur använder du dig av sökordsanalysen?

En sökordsanalys är nu gjord, men hur använder du den? När du väl har din sökordslista använder du den för att optimera din webbplats. Den kan framförallt hjälpa dig att:

 • Optimera eller skapa viktiga landningssidor.
 • Skapa relevant innehåll.

Dina prioriteringsökord bör användas till landningssidor, medans andra sökord hjälper dig att skapa värdefull innehåll.

6. Fortsätt uppdatera och övervaka din lista

 Genom att använda verktyg som Google Analytics kan du följa upp hur dina sökord presterar och identifiera möjligheter till förbättring. Om vissa sökord inte ger önskade resultat kan du justera din strategi och testa nya sökord. Samtidigt bör du regelbundet uppdatera din sökordslista och genomföra ny sökordsanalys för att hålla dig ajour med förändrade trender och marknadsförutsättningar. Genom att kontinuerligt utvärdera och anpassa din sökordsstrategi kan du förbättra synlighet och framgång i sökresultaten.

Behöver du hjälp med sökordsanalysen?

Hos Rippler är vi specialiserade på att erbjuda professionella SEO-tjänster och förbättrar din webbplats ranking och synlighet på sökmotorer. Vi förstår att sökmotoroptimering kan vara en komplex process, men vi är här för att hjälpa dig att navigera genom den och se till att din webbplats når sin fulla potential. 

Vårt team av experter på SEO arbetar ständigt med att förbättra vår kunskap och följa de senaste trenderna inom branschen. 

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster – eller läs mer om hur vi jobbar med SEO genom att klicka här!

Specialister på SEO

Tilde Mattsson
SEO-specialist

SEO, Digital marknadsföring, Digital PR


tilde@rippler.se

Charlotte Herlin, digital projektledare
Charlotte Herlin
Digital projektledare

Digital marknadsföring

073-255 52 76
charlotte@rippler.se