Tips_Interimskonsult copy2

Hjälp interimskonsulten till en kortare startsträcka

Att ta in en interimskonsult är ett smidigt sätt att snabbt få hjälp med kommunikationsbehoven. För att få ut så mycket som möjligt av konsultens tid finns det några saker som är bra att tänka på.

Här är tre tips för att hjälpa interimskonsulten till en kortare startsträcka:

1. Ha dator, användarkonton och nycklar redo från start.

Konsulten ska inte slösa dyrbara timmar åt formalia och IT-strul. Se till att konsulten får rätt behörigheter och tillgång till de tjänster hen behöver från dag ett.

2. Förbered en onboarding-process.

Låt konsulten gå parallellt med sina nya kollegor och ta över arbetsuppgifter stegvis under första veckan – om det finns möjlighet. Det är väl investerad tid som du får igen längre fram. 

3. Bjud in konsulten till era vecko- och månadsmöten.

En konsult som lär känna medarbetarna lär också känna verksamheten, vilket kortar startsträckan rejält. 

 

Nyfiken på interim?

Rippler erbjuder interimskonsulter inom press, IR, marknad och kommunikation. Det kan handla om att snabbt fylla ett vikariat, stärka upp verksamheten under en intensiv fas eller för att en pågående rekrytering har dragit ut på tiden. Hur länge uppdraget pågår och i vilken omfattning avgörs av era behov.

Kontakta Alexandra Carmback för att diskutera om interim är lösningen för dig.

ALEXANDRA CARMBACK

Kommunikationskonsult och interimsansvarig