Agneta Nyholm

Handfasta tips: Års- och hållbarhetsrapporternas tid är här året om

Hur har det gått för våra svenska företag pandemiåret 2020? Det kan vi ta reda på genom att ta del av alla års- och hållbarhetsredovisningar som just nu publiceras.

En årsredovisning speglar inte bara året som har gått utan ger intressenter möjligheten att år från år följa hur företagets strategi har förändrats och hur satsningarna har fallit ut. Den ska gärna även förklara hur bolaget skapar värde och tar ansvar för sin påverkan på ett tydligt och enkelt sätt. Vägen dit är ofta en strategisk process där bolagets ambitioner och strategier ses över och definieras. 

Oavsett om det är ett börsföretags varumärke eller position som ska stärkas eller ett statligt bolag, kräver arbetet med årsredovisningen planering, tid och engagemang. Hur ni väljer att organisera, planera och producera kan ge stor effekt på slutresultatet och är även viktigt eftersom det innebär merarbete för delaktiga anställda – ett arbete som ska skötas parallellt med andra arbetsuppgifter.

Årsredovisningsarbetet inleds ofta redan på hösten och håller på fram till vårkanten, och projektet är omfattande. Målgrupper ska beslutas, budskapsworkshops ska genomföras, tidplaner ska spikas, texter ska skrivas, bilder ska väljas ut, affärsmodeller ska illustreras, siffror och grafer ska prickas, deadlines och korrekturvändor ska betas av och förankras. Inte minst av revisorer och styrelse som ska granska och godkänna. Några väljer att göra jobbet själva, andra anlitar en samarbetspartner.

På Rippler har vi hög kompetens och lång erfarenhet av års- och hållbarhetsredovisningar inom flera olika branscher. Vi är en trygg partner som vet vad som krävs; vi är lyhörda, kan regelverk och lagar, kan skriva komplicerade texter på ett enkelt sätt, har en skarp kreativ höjd, en hög servicegrad och en trygg produktionsprocess. Och beroende på ert behov kan vi hjälpa till med enskilda delar som rådgivning , grafisk form eller textarbeten eller allt som oftast hela produktionen, från ax till limpa.

Nu behöver vi som har arbetat med årsredovisningsprojekten vila och andas ut lite men snart är det höst igen och dags för nya tag.

Efter sommaren är det dags att starta upp arbetet med årets nya årsredovisningsproduktioner. Men kom ihåg – börja planeringen i god tid! Här kommer några tips och råd inför nästa produktion:

  • Avsätt tid internt och utse en intern projektledare
  • Klargör ansvarsområden och förväntningar med berörda
  • Ta fram en skarp och detaljerad tidplan med tydliga deadlines
  • Ha löpande avstämningar och dialog med styrgrupp/projektgrupp
  • Förankra internt
  • Arbeta i pålitliga och säkra verktyg
  • Utvärdera varje årsredovisningsproduktion – för att bli bättre till nästa år
  • Anlita en erfaren och trygg samarbetspartner som kan ge goda råd, avlasta, stödja, kvalitetssäkra och vara bollplank, och som kan ta hand om hela eller delar av produktionen

 

Lycka till!

Hör av dig till agneta@rippler.se om du vill veta mer.

Influencer marketing — fördelarna du inte vill missa

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan är två i grunden olika verktyg som ofta förväxlas eller benämns synonymt med varandra. Dialog om vad som bör användas när leder ofta till missförstånd, eftersom de är både närbesläktade, men samtidigt fyller väldigt olika syften. Förvirring uppstår ofta då du, beroende på vem du frågar, får olika svar.

Läs hela inlägget »

Förändrade sökbeteenden och nya strategier: SEO-trenderna att hålla koll på inför 2024!

Framtidens digitala landskap blir allt mer oförutsägbart, men trots detta kan man se en uppåtgående trend, nämligen användandet av sökmotoroptimering. SEO har slagit igenom under de senaste åren och blivit ett allt mer självklart digitalt marknadsföringsverktyg. Dessutom fortsätter dess popularitet bara att öka, vilket gör det allt svårare för företag som inte SEO-anpassar sin hemsida att hålla jämna steg.

Läs hela inlägget »

Så skriver du ett träffsäkert nyhetsbrev som fångar läsaren

I en värld där våra inkorgar är fulla av mejl och mängder med information är konsten att skapa ett engagerande och lockande nyhetsbrev en ovärderlig färdighet. Men för att nyhetsbrevet ska gripa tag i läsaren kan du inte hejdlöst fylla ditt nyhetsbrev med ointressant spam. Det krävs lite baktanke och strategi för att få till ett vasst utskick. Här har du därför några avgörande steg som kommer göra dig till ett proffs på nolltid!

Läs hela inlägget »

Skillnaden på en kommunikationsstrategi och en kommunikationsplan

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan är två i grunden olika verktyg som ofta förväxlas eller benämns synonymt med varandra. Dialog om vad som bör användas när leder ofta till missförstånd, eftersom de är både närbesläktade, men samtidigt fyller väldigt olika syften. Förvirring uppstår ofta då du, beroende på vem du frågar, får olika svar.

Läs hela inlägget »