Gedeon Richter – 80ML.SE

Utmaning

Riklig mens är ett av de vanligaste symtomen på myom – godartade muskelknutor i livmodern. Upp till 40 procent av alla kvinnor får någon gång i livet myom. En del blöder så mycket att de tar för vana att plasta in bilsätet. Är det normalt? Kunskapen om var gränsen går för hur mycket mens som är normalt och när man bör söka hjälp är låg. Många lider i onödan, ibland i flera år.

Hur kan man få kvinnor att ifrågasätta något som de flesta bara accepterar? Lösningen blev självtestet 80ml framtaget i samarbete med kända illustratörer. Med igenkänningshumor omvandlades ett svårgreppbart medicinskt mått till något alla kvinnor kan relatera till.

Strategi & taktik

För att nå ut till kvinnor som lider, men är omedvetna om att riklig mens kan vara symtom på myom, bestämde vi oss för att göra deras problem till en angelägenhet för alla kvinnor. För att nå kvinnor över hela Sverige och inte enbart i den smala grupp som redan ”pratar om” mens med varandra och i media, var vår grundläggande strategi att skapa igenkänning.

Till 80ml.se identifierade vi scenarier och situationer som de flesta kvinnor kände igen sig i och som ofta uppstår i samband med mensen. Vi lade stort fokus på tonalitet och visualisering. På att avdramatisera ett jobbigt ämne på ett enkelt, lättsamt och tillgängligt sätt och att använda ett humoristiskt bildspråk som så många som möjligt vill dela. Och att synliggöra problematiken (och lösningen) i sammanhang där vi når kvinnor som inte aktivt söker hjälp.

Resultat

  • 109 025 personer besökte 80ml.se
  • 43 668 personer genomförde och slutförde hela testet, dvs svarade på
    samtliga frågor
  • Kampanjen genererade 472 000 interaktioner i sociala medier
  • 1 miljon kvinnor 30-55 år nåddes av 80ml på Facebook och Instagram 
  • 5,5 miljoner personer nåddes av budskapen i traditionella medier

Dela det här caset: