R7

Mänsklig schweizisk armékniv – förväntningarna på generalisten blir allt högre

Webbadministratör, presschef, fotograf, Tiktok-specialist, krishanterare och internkommunikatör. Generalistens tid är nu, men är det rimligt att en person ska kunna göra allt?

Sjuka förväntningar ger sjuk personal

”Är det en kommunikatör, en hel kommunikationsavdelning eller en framtida utbränd som Stockholms universitet hoppas hitta på dagens stenhårda arbetsmarknad?” frågar sig Ripplers creative director Robin Bratt i en uppmärksammad debattartikel i Resumé, där han delar sina tankar kring en jobbannons som kommunikatör för Stockholms universitet.

I rollbeskrivningen angavs att den sökande skulle ansvara för arbetsuppgifter som sträckte sig från pressansvarig till fotograf, webbadministratör och sociala medie-ansvarig. Och allt detta med twisten att tjänsten var på 50%.

Det här är tyvärr inget ovanligt. Förväntningarna på kommunikationsroller är ofta oklara, och det är inte ovanligt att en överväldigande mängd önskemål trängs inom en alltför begränsad tjänst – en ohållbar position för den som vågar sig på uppdraget. Kanske är det därför inte en överraskning att kommunikatörer toppar listan som sjukaste yrke sett till psykisk ohälsa, enligt Skandias rapport ”Sveriges sjukaste yrke” (2021).

Vi kanske är partiska, men här vill vi framhäva vikten av ett långvarigt samarbete med en byrå som en del av lösningen på många av de utmaningar som organisationer möter. Att luta sig mot en byrås breda kompetens och möjligheten att vid behov anlita specialister höjer inte bara kvaliteten på den kommunikation som sänds ut, det bidrar också till en mer harmonisk arbetsvardag för hela marknads- och kommunikationsteamet, fri från det magknip som kommer av att jonglera uppgifter långt utanför sitt expertområde.

Några av fördelarna med att använda sig av byråsamarbete:

Fördjupad expertis över bred front

Den digitala eran har fört med sig en explosion av specialiserade kunskapsområden inom kommunikationsfältet. Att förvänta sig att en enskild person ska behärska allt från strategisk kommunikationsplanering till teknisk webbhantering och viralt contentskapande är inte bara orealistiskt – det är ineffektiv användning av resurser. En byrå, å andra sidan, har tillgång till ett team av specialister vars expertis kompletterar varandra. Det innebär att kunden inte bara får bättre resultat på varje område, utan också en mer sammanhängande och strategiskt genomtänkt kommunikationsstrategi.

Skalbarhet och flexibilitet

Projekt och behov varierar över tid. Under vissa perioder kan det vara ett högt tryck på sociala medier inför en produktlansering, medan andra tider kräver fokus på kriskommunikation eller rapporter. Att ha en byrå som partner ger möjlighet att enkelt skala upp eller ned insatserna beroende på aktuella behov. Det är en flexibilitet som sällan är möjlig att uppnå med endast intern personal eller en enskild konsult.

Kostnadseffektivt i längden

Investeringen i en byrå kan initialt verka hög jämfört med kostnaden för en enskild konsult. Men när man ser till den bredd och djup av kompetens och tjänster som en byrå erbjuder, samt möjligheten att justera omfattningen av tjänster efter behov, blir ekvationen annorlunda. Att konstant utbilda eller anställa ny personal för att täcka alla dessa områden internt blir ofta en dyrare och mindre effektiv lösning på lång sikt.

Ett välbehövligt utifrånperspektiv

Ett ofta förbisett värde som en byrå tillför är vårt externa, objektiva perspektiv. När man som kund är för nära sitt eget varumärke eller projekt kan det vara svårt att se skogen för alla träd. En byrå kommer med friska ögon, kan ifrågasätta befintliga antaganden och föreslå nya angreppssätt baserat på en bred erfarenhet från olika branscher och projekt.

I en värld där kommunikationsbehoven ständigt blir mer komplexa och dynamiska, är det inte hållbart att lägga allt ansvar på en enskild ”mänsklig schweizisk armékniv”. Med rätt byrå som partner kan du navigera dagens snabbföränderliga kommunikationslandskap med förtroende, kunskap och framför allt, resultat.

Specialister

Amanda Larsson
Konsult & digital specialist

Digital strategi, sociala medier, PR

070-861 17 30
amanda@rippler.se

Katrin Ludvigsson
Grundare & partner

Strategi, Kriskommunikation, PR

073-338 86 29
katrin@rippler.se

Tobias Lennér
Vd & partner

Investor relations, Strategi, Affärsutveckling

070-661 83 37
tobias.lenner@rippler.se

Lina Ekros
Ansvarig Life Science & partner

Life Science, Strategi, PR

070-839 07 39
lina@rippler.se

Agneta Nyholm
Senior projektledare

Investor relations, Finansiell kommunikation

076-108 25 08
agneta@rippler.se

Alexandra Carmback
Rådgivare & interimansvarig

PR, Internkommunikation

070-209 01 94
alexandra@rippler.se

AI sök, AI overviews och SGE

Google SGE – Så förändrar AI Overviews sättet vi använder sök

Google har nyligen introducerat sin AI-drivna sökfunktion, först kallad Search Generative Experience (SGE), men nu mer känd som AI Overviews. Denna teknologi förändrar hur vi söker och hittar information online genom att erbjuda snabba och omfattande sammanfattningar av sökresultat. Men vad betyder detta för användare, publicister och företag? Vilka fördelarna, utmaningarna finns för framtiden? Det och varför ett starkt och trovärdigt varumärke är viktigare än någonsin går vi igenom i denna artikel.

Läs hela inlägget »
En visualisering av conversion rate, eller konverteringsgrad

Conversion rate – Förstå och optimera konverteringsgrad

Konverteringsgrad är ett centralt begrepp inom digital marknadsföring som mäter andelen besökare på en webbplats som utför en önskad handling. Men det kan vara svårt att greppa vad det är, och vad som är en bra nivå. Det vill vi ändra på! I den här artikeln kommer vi göra det tydligare vad konverteringsgrad är, hur man räknar ut det, och vilka faktorer som påverkar den.

Läs hela inlägget »
Camilla Jonsson svartvit

Camilla Jonsson: Mindre snömos och mer rödbeta för bättre genomslag

Det är med stor glädje och stolthet som vi får chansen att intervjua Katrin Ludvigsson, grundaren av Rippler, när Rippler nu firar sitt 18-årsjubileum. Att ett företag fyller myndigt är en milstolpe som vittnar om långsiktigt engagemang och framgång. Rippler har under dessa år inte bara överlevt utan även blomstrat i en bransch som ständigt påverkas av förändringar och utmaningar.

Läs hela inlägget »