Sofia Liljefors Edlund

Expertens råd om intern kommunikation

Skapar ni engagemang med er interna kommunikation?

Att engagerade och motiverade medarbetare är viktigt för att en organisation ska lyckas kan vi nog vara överens om. Men hur skapas engagemang? Vad är viktigt för att vi ska trivas på vårt arbete, känna oss motiverade och vilja bidra? Det kan verka basalt, men att vi vet vart vi är på väg, vad som händer runtom oss, och att vi kan vara delaktiga, är en mycket viktig pusselbit för att skapa engagemang och bidra till att vi arbetar tillsammans, mot samma mål. Och för detta behövs ett strategiskt tänkande när det gäller den interna kommunikationen. Oavsett om vi talar om den dagliga löpande kommunikationen, specifika händelser eller en förändringsprocess.

Idag värdesätts kontinuerlig, inspirerande och direkt kommunikation som strömmar genom organisationen snarare än går uppifrån och ner. Det i sin tur ställer krav på att fler än bara kommunikationsavdelningen är delaktiga i kommunikationsflödet, med kommunikatörerna som experter, stöd och pådrivare.


5 råd för engagerande intern kommunikation:

1. Se till att ha en strategi och plan som stöttar era mål. Planera även för det oväntade, och stöd chefer och medarbetare i deras roll som kommunikatörer.

2. Mät, utvärdera och utveckla. Detta är lika viktigt i intern kommunikation som extern. Med rätt kunskap ’kan vi nyttja varje aktivitet och kanal på bästa sätt.

3. Skapa inspirerande innehåll. Traditionella aktiviteter i kombination med kreativa och digitala blir allt viktigare för att engagera. Våga prova nytt.

4. Möjliggör för alla att vara delaktiga genom att komma med idéer, bidra med innehåll och kommentarer.

5. Planeras en förändring, liten eller stor, tänk igenom kommunikationen noga. En förändringsprocess börjar
långt före själva förändringen, och slutar långt efter.

Vill du lyfta er interna kommunikation och göra den mer engagerande?
Hör av dig till Sofia Liljefors Edlund, seniorkonsult på Rippler, sofia.le@rippler.se, 070-202 62 25.