Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Åsa Wilde, vår års- och hållbarhetsredovisningsexpert

Expertens råd om års- och hållbarhetsredovisningar!

Om det ändå ska göras kan du lika gärna göra det bra!

Du behöver inte veta hur du ska göra – för det vet vi. På Rippler har vi över 20 års erfarenhet av att arbeta med års- och hållbarhetsrapporter. Vi kan allt från disposition och strategi till innehåll som berör och hur du bäst sprider det. Spetsa öron och ögon när Ripplers egen redovisningsguru, Åsa Wilde, ger sina bästa tips för en lyckad års-och hållbarhetsredovisning.

Bolag med årsredovisningssäsongen bakom sig kan pusta ut. Det går åt nästan ofattbart mycket kraft och energi, för att inte tala om pengar, i den samlade årliga produktionen av års- och hållbarhetsredovisningar.

Men varför investerar vi i årsrapporter, utöver vad lagens långa arm kräver? Här är några av anledningarna till varför kommunikativt framgångsrika bolag anser att det är värt det.

Ett varumärkesverktyg
Årsrapporten är vanligtvis den enda kommunikationen som tar ett helhetsgrepp på organisationen eller företaget. Rapporten är en varumärkespresentation; ett verktyg för både marknadsföring och rekrytering som presenterar företaget på djupet. Aktualiteten i det rapporterande formatet, liksom styrelsens undertecknande och revisorernas granskning, bidrar också till att göra rapporten till ett varumärkesverktyg med hög trovärdighet.

Vd och styrelse står bakom
Eftersom den formellt är kopplad till vd och styrelses ansvar och att det finns en tydlig årlig deadline, kan vi vara tämligen säkra på att rapporten tas fram. Den bild som årsrapporten ger av bolaget är den bild som bolagets ytterst ansvariga skriver under på. På så sätt säger den mer om varumärket än vilket annat marknadsföringsmaterial som helst.

Rapportering driver utveckling
När vi summerar vad vi gjort kommer vi oundvikligen in på framtida utveckling, vilket ger processen ett tydligt internt värde. Skärpta lagstadgade krav, stramare riktlinjer vad gäller hållbarhet och skiftande förväntningar från intressenter bidrar också till att företagen tvingas flytta fram positionerna – inte bara i det vi säger utan i det vi faktiskt gör.

En resursbank
En årsrapport är en resursbank. Information och innehåll kan, får och bör återanvändas – text, siffror, grafik, illustrationer, bilder, rörligt material. Att kunna återanvända budskap och material i andra kanaler och vid andra
kommunikationstillfällen under året är en av de stora fördelarna.

Har du en rapport du vill diskutera? Kontakta Åsa Wilde på, asa@rippler.se, 070- 886 87 99.

Ladda ned vår Årsredovisningsguide i 7 steg här!