mark-patterson-500x500-1

Expertens råd för strategiskt nätverkande

Mark Patterson är dansken som gjort en karriär på att hjälpa företag strukturera upp nätverk för att skapa bättre affärer. För att sprida kunskapen bjöd vi på Rippler in till ett seminarium med koppling till hur verktygen kan användas under årets mest nätverkstäta dagar i Almedalsveckan. Här har vi sammanfattat Marks råd i några korta punkter. Hör av dig om du vill veta mer.

Hur viktiga är relationer för att ditt företag ska skapa tillväxt? Majoriteten menar att det är avgörande, ändå har få en strategi för hur kontakter skapas, odlas och förvaltas.

• 80 % av alla B2B-affärer avgörs av nätverk – Beslutsfattare är inte rationella och objektiva, affären är beroende av en subjektiv bedömning. Varje dag utan en strategi för bolagets relationer förlorar man pengar och viktiga kontakter.

• Viktiga relationer blir ännu viktigare i en digital framtid – I en digitaliserad värld förloras emotionella banden till viktiga nyckelkunder, ju större affär desto viktigare blir relationen. I framtiden kommer förmågan att knyta kontakter ses som en avgörande konkurrensfaktor.

• Traditionella försäljningsstrategier fungerar inte längre – Är det ditt ansvar att skapa och genomföra nya affärer kommer din roll att behöva utvecklas. Börja redan nu med att se över var du har möjligheter genom ditt nätverk och skapa en strategi för var kontakterna finns.