En hög med års- och hållbarhetsredovisningar.

Erbjudande för års- och hållbarhetsredovisningar!

Vi jobbar i hela spannet från populärversioner till reviderade integrerade års- och hållbarhetsredovisningar, och tittar framför allt på hur man kan få ut mer kommunikationsnytta av investerad tid och resurser. Återanvändning och anpassning till olika kanaler exempelvis, och bättre utnyttjande av form och design.

Är du intresserad av att veta mer? Skicka oss ett mail på info@rippler.se!

PS. Just nu erbjuder vi ett smidigt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att snäppa upp årets rapport. Utifrån er års- och hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport för 2018 återkopplar vi med förslag och idéer på utveckling inom disposition, innehåll och visuellt uttryck. Kostnad: 15 000 kr.

För mer ytterligare information om års- och hållbarhetsredovisningar se vår expert Åsa Wildes bästa tips här.