Montage. Till vänster: bild på ung kille med vr-headset. Till höger: bild på Lina Ekros, partner på Rippler Communications AB.

En tillväxt såsom i Metaverse, så ock på jorden

Är tiden inne? Är det nu vi på riktigt ska förbereda oss för att leva livet i två parallella världar? Som vi nu ska förstå vad digital natives har insett för länge sedan, och vant navigerar mellan. Jag pratar naturligtvis om den virtuella kontra den analoga världen.

Skapandet av Metaverse eller Metaversum – Facebooks svar på och vision för framtiden – där vi människor kan interagera och kommunicera med varandra i 3D, där appar, kryptovalutor, datorer, mobiltelefoner och annan teknik kopplas samman för att skapa en virtuell värld, har så klart inte undgått någon. Metaverse är i framtiden tänkt att öppna upp för kreativa (o)möjligheter. Mer om hur företag kan agera i denna nya miljö kan du läsa om i vår spaning ”Metaverse – ett visitkort för en svårflörtad publik” som Rippler publicerade under hösten.

Samtidigt väcks frågor här på jorden om vilka vi är i den virtuella respektive analoga världen, och skiljer sig dessa alias åt? Bör ett företag agera på ett sätt i den ena och på ett sätt i den andra världen? Eller stärks varumärket av att upplevas på samma sätt oavsett värld? Att likställa med ett Tinder för företag. Blir mottagaren besviken eller nyfiken efter en träff?

Om Metaverse blir verklighet blir det viktigt för företag att våga experimentera för att skapa kommunikation som fungerar i den virtuella miljön, och därmed synas och höras på nya sätt.

Kairos Futures rapport ”Analogt och digitalt 2030 – Var går gränsen i framtidens affärsliv?”, som gjordes 2017, utforskar ämnet. I en undersökning bland företagsledare i Norden som tas upp tror de flesta ledare att de klarar sig i maximalt fyra år med nuvarande strategier och affärsmodeller, innan det krävs radikalt nya grepp. Och tänk! Om fyra år är nu, sett till när rapporten gjordes. Nedräkningen har börjat eller rättare sagt trappats upp. Många företag förväntar sig en starkt tillväxt framöver sett till nya affärsmodeller. Nu handlar det om att våga lämna startblocken och börja springa. Inte i blindo dock, tvärtom. Ta språnget, planera och agera! Vinnarna finns bland de som tänker nytt utifrån helheten, och utformar budgetar för innovation och implementation, till skillnad från enbart förvaltning och administration.

Oavsett om ni är i tillväxt, ska göra en börsnotering, ska introducera nästa generationens kaffe, eller vill sätta ett hus på månen så är det som alltid viktigt att ha svaret på frågan ”Why?” – varför gör vi det här? Ta ett steg tillbaka om du inte är säker. Var inte rädd för att inte synas här och nu. Tänk långsiktigt, och upprätthåll på så sätt förtroendet internt och hos era intressenter. Det gör ni bäst genom att sätta en strategisk och samtidigt kreativ agenda inom ramen för det som ska göras och agera efter den. Såsom i Metaverse, så ock på jorden.

Summa summarum. Frågan kvarstår. Kommer vi att krävas på vaccinpass även i Metaverse?

PS: Även vi på Rippler växer, med flera nya kollegor och utvecklade affärsområden. Hör gärna av dig om du vill veta mer om våra framtidsplaner.