En visualisering av conversion rate, eller konverteringsgrad

Conversion rate – Förstå och optimera konverteringsgrad

Konverteringsgrad (eller conversion rate) är ett centralt begrepp inom digital marknadsföring som mäter andelen besökare på en webbplats som utför en önskad handling. Men det kan vara svårt att greppa vad det är, och vad som är en bra nivå. Det vill vi ändra på! I den här artikeln kommer vi göra det tydligare vad konverteringsgrad är, hur man räknar ut det, och vilka faktorer som påverkar den. 

Vad är konverteringsgrad (conversion rate)?

Konverteringsgrad (Conversion Rate) är ett nyckeltal som visar hur stor andel av dina besökare som genomför en specifik handling, såsom ett köp, ifyllnad av ett formulär, eller anmälan till ett nyhetsbrev. Det är ett mått på hur väl din webbplats lyckas uppmuntra besökare till kunder eller leads. Det kan också ses som en form av nudging.

Hur räknar man ut sin konverteringsgrad?

Formeln för att beräkna konverteringsgrad är enkel:

Konverteringsgrad(%)=(Antal besökare/Antal konverteringar)×100

Exempel: Om du har 200 besökare och 4 av dem genomför ett köp, är din konverteringsgrad (4/200)×100=2%(2004)×100=2%. Då är din konverteringsgrad 2%.

Vad är en bra konverteringsgrad?

En bra konverteringsgrad varierar beroende på bransch och verksamhet. Generellt sett ligger konverteringsgraden för e-handel mellan 1-3%, men det kan skilja sig kraftigt beroende på faktorer som produkttyp, marknadssegment och kundbeteende. För B2B-branschen är ofta konverteringsgraden lägre, för vissa segment kan det gå lång tid mellan konverteringar vilket gör det svårt att mäta konverteringsgrad. Då är det ofta bäst att mäta andra metrics.

Konverteringsoptimering (CRO) då?

Konverteringsoptimering handlar om att förbättra webbplatsens design och innehåll för att öka konverteringsgraden. Detta är ett stort område som kan involvera både UX-design, utveckling, content och prisstrategi. I praktiken är det dock ofta förbättringar som tydligare erbjudanden, enklare navigering och snabbare laddningstider. Du vill göra det så enkelt och så attraktivt som möjligt att få din kund att genomföra ett köp. All friktion och störande moment ska tas bort eller minimeras så det blir en bättre helhetsupplevelse.

Landningssida och UX

En väl utformad landingsida med tydliga och engagerande element är avgörande för att öka konverteringsgraden, detta gäller särskilt för betald marknadsföring så som SEM. Vart hamnar kunden när de klickat på din annons? Om landningssidan inte är ger en bra upplevelse eller är förvirrande kommer det påverka din konverteringsgrad negativt. Även saker som dålig prestanda (att sajten är långsam) eller överlag dålig UX kan påverka.

Trafikkällor

Trafik från relevanta och riktade källor tenderar att ha högre konverteringsgrad än sådant där inte är lika relevant. SEO och betald annonsering spelar en viktig roll här. Om ditt företag syns på många generella sökningar kan det göra att konverteringsgraden ser lägre ut för dessa sökningar. Men man ska inte hellre stirra sig helt blind på konverteringsgraden. Ibland kan det vara värt att synas på sådant av andra orsaker, t ex för att stärka sin varumärkeskännedom. Men du vill se till att du syns på så många ställen som möjligt där du är relevant nog för att ett köp ska kunna ske.

A/B-testning

Genom att testa olika varianter av en sida kan du identifiera vilket innehåll och design som ger bäst resultat. Det kan vara olika typer av innehåll eller bilder, men även saker som CTA:

Tydlig CTA

Ibland kan enkla saker som som att lägga till en CTA-knapp göra stor skillnad. Så gör det inte för komplicerat. Använd engagerande och tydliga Call-to-Actions för att leda besökare till konvertering. 

Nästa steg

Att förstå och optimera konverteringsgraden är avgörande för att förbättra din webbplats effektivitet och lönsamhet. Genom att jobba med konverteringsgraden kan du öka din din lönsamhet och därmed få mer värde från din redan befintliga digitala marknadsföring.

Vill du ha hjälp med att optimera din konverteringsgrad? Eller se över din SEO? Kontakta oss för en översiktlig analys av din webbplats och få expertstöd i din strävan att öka din konverteringsgrad och lönsamhet.

Tilde Mattsson
SEO-specialist

SEO, Digital marknadsföring, Digital PR


tilde@rippler.se

Olivia Alm
Olivia Alm
UX-designer & webbutvecklare
AI sök, AI overviews och SGE

Google SGE – Så förändrar AI Overviews sättet vi använder sök

Google har nyligen introducerat sin AI-drivna sökfunktion, först kallad Search Generative Experience (SGE), men nu mer känd som AI Overviews. Denna teknologi förändrar hur vi söker och hittar information online genom att erbjuda snabba och omfattande sammanfattningar av sökresultat. Men vad betyder detta för användare, publicister och företag? Vilka fördelarna, utmaningarna finns för framtiden? Det och varför ett starkt och trovärdigt varumärke är viktigare än någonsin går vi igenom i denna artikel.

Läs hela inlägget »
Camilla Jonsson svartvit

Camilla Jonsson: Mindre snömos och mer rödbeta för bättre genomslag

Det är med stor glädje och stolthet som vi får chansen att intervjua Katrin Ludvigsson, grundaren av Rippler, när Rippler nu firar sitt 18-årsjubileum. Att ett företag fyller myndigt är en milstolpe som vittnar om långsiktigt engagemang och framgång. Rippler har under dessa år inte bara överlevt utan även blomstrat i en bransch som ständigt påverkas av förändringar och utmaningar.

Läs hela inlägget »

Förstå patientens digitala beteende och bli mer relevanta i kommunikationen – det här bör du känna till

Det växande informationssamhället har varit på allas läppar sedan 1980-talet och introduktionen av persondatorn och internet – när digital hantering av information började ersätta det fysiska. Vi gör än i dag för det mesta samma saker som förr. Vi socialiserar, arbetar och konsumerar, men vi gör det i ökad utsträckning digitalt eller med hjälp av digitala verktyg.

Läs hela inlägget »