Content SEO

Content SEO är den delen av SEO som fokuserar på att  optimera webbplatsens innehåll för att öka möjligheten att ranka och synas i sökmotorer. Det inkluderar allt innehåll på din webbplats, från produktsidor, till meny och artiklar. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera innehåll för att öka chansen att ranka högt i relevanta sökresultat.  Läs mer om hur Rippler kan hjälpa ditt företag med content SEO. 

Kontakta våra SEO specialister idag för att veta mer!

Vad är content SEO?

SEO består av olika delar; content SEO, tekniskt SEO och länkbygge. Tillsammans utgör de en viktig del för att din webbplats ska synas i sökresultat. Teknisk SEO lägger grunden för att Google ska kunna läsa din webbplats på bästa sätt, medan Content SEO handlar om själva innehållet på din webbplats så att Google förstår vad den handlar om. Det är viktigt att ditt innehåll möter din målgrupps sökintresse så att din webbplats hamnar i relevanta sökresultat. Genom att SEO optimera din webbplats innehåll kan du därför nå ut till en större målgrupp inom olika köpstadier.

On-page och content SEO handlar om att optimera innehåll på ditt företags webbplats som påverkar dess synlighet på sökmotorerna.

Det kan inkludera allt från att optimera webbplatsens innehåll och artiklar, meta-taggarna, URL-strukturen, interna länkar och andra on-page faktorer för att förbättra företagets synlighet på sökmotorerna.

Teknisk SEO är en del av sökmotoroptimering som fokuserar på att förbättra en webbplats tekniska aspekter. Genom att förbättra den tekniska hälsan framtsidssäkrar du din webbplats och hjälper Google att lättare läsa av din webbplats, samt färbättra användarvänligheten. 

Länkbygge kallas ofta off-site SEO. Det betyder att vi bygger externa länkar till ditt företags hemsida. Länkbygge är viktigt inom SEO för att öka din webbplats auktoritet och trovärdighet.

Hur hjälper Rippler med content SEO?

På Rippler arbetar vi nära kunden för att identifiera din hemsidas SEO behov och för att skapa anpassade content SEO strategier för att nå dina mål effektivt.
Vi diskuterar kundens prioriteringar och företagsmål. Vi inleder alltid med en sökordsanalys för att förstå vad för sökord kundens innehåll bör optimeras för. En sökordsanalys inkluderar att identifiera vad webbplatsen rankar för i nuläget, och nya relevanta sökord. För att förstå hur SEO-landskapet ser ut gör vi även en konkurrensanalys. Detta lägger grunden för hur webbplatsens innehåll bör optimeras.

Vad optimerar Rippler inom content SEO?

Sökordsanalysen informerar oss om existerande sidor som bör optimeras, samt nya sidor och innehåll som bör skapas. Optimeringar inkluderar specifika SEO element som är viktigt för att Google lättare ska förstå sidan, och öka möjligheten att ranka för önskvärda sökord. SEO-elementen inkluderar:

 • Copy/text
 • META
 • Ankartexter/interna länkar
 • Rubriker
 • Menyer

SEO optimerade artiklar

SEO-optimerade artiklar är innehåll som är skrivet med hänsyn till sökmotorer men även fokuserar på användarens behov. Ditt innehåll ger en möjlighet att fånga nya kunder som är intresserade av vad ert företag erbjuder. De kan därför hjälpa att driva konverteringar och försäljning. SEO-artiklar möter användare i en utforskande fas, som söker information och svar på sina frågor. Denna fas handlar om att förse användarna med värdefull information för att fånga deras intresse och leda dem vidare i säljtunneln där de överväger era produkter/tjänster och därefter potentiellt tar ett beslut.

Lär känna Ripplers SEO-expert Maria

SEO content plan

Innehåll anpassad för att ranka i sökmotorer. Använd innehåll för att stödja dina företagsmål. Det krävs mycket research, tid och tanke bakom en content plan för SEO. Men nedan är några steg som vi rekommenderar att inkludera i din process för att skapa en framgångsrik content plan.

 1. Identifiera sökord och ämnen som har potential att driva relevanta organisk trafik
  Innehåll ska vara anpassat för Google, men det ska även vara hjälpsamt och svara på frågor användare söker på. För att förstå dess trafikpotential använd dig av verktyg som Ahrefs och Semrush. Här söker du på breda sökordstermer och relaterade sökordstermer . Verktygen visar om sökorden har sökvolym och trafik potential.
 2. Vad för ämnen är relevanta och värdefulla
  Se över ämnen som är relevanta och i linje med den livsstil era produkter och tjänster är associerade med. Vad för ämnen är relevanta, samt passar in för att inkludera och pitcha er produkt inom.
 3. Analysera konkurrensen för sökord
  Det finns verktyg som visar hur stor konkurrensen är för vissa sökord.
 4. Analysera sökintresse – “Search intent”
  Sökord kan ha olika betydelse och avsikt. Se över vad de sökord du identifierat faktiskt ger för resultat i Google. Vi vill se till att vi möter rätt och relevant sökintresse. Detta kommer hjälpa med konverteringar.
 5. Content gaps. Vad saknas bland ert innehåll? Vad för sökord rankar konkurrenter för som även ni borde ranka för. Även sökverktyg som Ahrefs kan hjälpa er med detta.
 6. Skapa högkvalitativt innehåll och se till att uppdatera det regelbundet
  När du väl har identifierat dina sökord, se till att skapa innehåll som är kvalitativt, och skriven av en författare med rätt expertis. Det är även viktigt att det innehåll du producerar faktiskt är “sökfokuserat”, korrekt och hjälpsamt för läsaren.

Varför är content SEO viktigt?

Content SEO är en stor del av SEO och fokuserar specifikt på att optimera och förbättra webbplatsens innehåll.  Tillsammans med andra aspekter av SEO, som teknisk SEO och länkbygge, hjälper du webbplatsen att attrahera relevant organisk trafik.  Content SEO är en viktig komponent för att skapa en meningsfull och engagerande webbplats som attraherar besökare och ökar konverteringar.

Hjälp med content SEO

 Maria Lind är Ripplers content SEO expert och har arbetat med SEO i över 5 år.   Kontakta oss idag för att ta reda på vilka kanaler som passar just dig och ditt företag.

SEO-specialist

MARIA LIND

Varför anlita en byrå för content SEO?

Att anlita en SEO-expert kan hjälpa dig att säkerställa att din webbplats når sin fulla potential och ökad synlighet. Experter har lång erfarenhet inom både utförande av sökordsanalys samt vikten av de olika SEO elementen som bör optimeras. SEO-experter kan därför på ett effektivt sätt hjälpa ditt företag att nå ut till en bredare publik, vilket resulterar i ökad synlighet och långsiktig tillväxt.

Hör av dig idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med content SEO samt anpassade SEO-strategier om så önskas!

Vanliga frågor SEO

Att skriva en SEO-optimerad artikel innebär att skapa innehåll som är anpassat för att rangordnas högt i sökmotorernas resultat. Genom att inkludera relevanta nyckelord, optimera bilder och använda interna och externa länkar förbättras chansen att synas i sökningar.

Content marketing är en strategi där värdefullt och relevant innehåll skapas och distribueras för att locka, engagera och behålla en målgrupp. Målet är att bygga varumärkesmedvetenhet, öka förtroende och driva lönsamhet genom att erbjuda relevant information, underhållning eller utbildning snarare än direkt reklam.

När du skapar en innehållsstrategi för content SEO är det viktigt att förstå din målgrupp, använda relevanta nyckelord, skapa unikt och värdefullt innehåll, h ai åtanke vad som är aktuellt och hjälpsamt, samt att uppdatera innehållet regelbundet.Utvärdera hur innehållet sedan presterar med hjälp av verktyg som Google Analytics och anpassa strategin efter behov.

Specialister på digital marknadsföring

Maria Lind

SEO-expert

Olivia Alm

Olivia Alm

UX och digital expert