Context vision – Årsredovisning

Utmaning Rippler fick i uppdrag att ta fram en ny årsredovisning på svenska och engelska, inkluderat textproduktion och formgivning. I den nya årsredovisningen skulle det tydligare framgå hur bolagets verksamhet och marknad fungerar samt vilka framtidsmöjligheter det finns. Strukturen på årsredovisningen skulle uppdateras och det skulle även framgå tydligare hur bolaget arbetar med hållbarhet. Årsredovisningens […]

TreeToTextile – Ny hemsida

Syfte Den globala textilindustrin står inför komplexa utmaningar. I takt med att den globala befolkningen ökar, blir behovet av alternativa textilfibrer som balanserar hållbarhet, prestanda och överkomlig prisnivå allt viktigare. Start-up-bolaget TreeToTextile etablerades i november 2014 av H&M Group, Inter IKEA Group och LSCS Invest med målet att utveckla en mer hållbar process för konstgjorda […]

Slut på greenwashing – nytt EU-direktiv sätter stopp för falska miljöpåståenden

Vad innebär det att en produkt är ”miljövänlig”, ”grön” eller ”hållbar” – är det bara tomma ord eller kan hållbarhetspåståendet bevisas? Intresset och efterfrågan av gröna och hållbara produkter har ökat i takt med oron över klimatförändringarna, vilket pushar företag att se över sitt hållbarhetsarbete. Men med en ökad efterfrågan ökar risken att företag överdriver hur gröna och hållbara de är – de greenwashar sig själva. EU vill nu sätta stopp för greenwashing – företag som marknadsför sitt hållbarhetsarbete och sina produkter som gröna måste nu se till att leva upp till sina ord och hålla sig till fakta.

Hållbarhetskommunikation i en ständigt föränderlig omvärld

Vi lever i en tid av ständig förändring där hållbarhetsfrågor står högt på agendan för många. Trots att vi har goda intentioner gällande hållbarhet så agerar vi inte alltid i linje med dem. Faktum är att endast 18% av svenskarna agerar så klimat- och miljövänligt som de skulle vilja enligt en rapport från Svanen. Det finns ett grönt gap, en klyfta mellan våra intentioner och våra faktiska beteenden.