Insight Tobias och Robin

9 tips på hur du lyckas med din investerarkommunikation i kvartalsrapporter

Att förmedla rätt budskap och vara tydlig i sin löpande kommunikation är A och O som noterat bolag. Ju fler frågor som din kommunikation ger upphov till, ju mer negativ syn kan det ge på ert bolag. Därför bör man vara transparent, skapa rätt förväntningar och på ett lättbegripligt sätt förklara sådant som för en oinsatt person kan vara komplext.

Lättöverskådlighet

Kvartalsrapporter ska ge en snabb och tydlig översikt av kvartalets utveckling. Det ska vara enkelt att hitta den mest väsentliga informationen och formatet bör likna vad investerare är vana vid. I Sverige finns det över 1000 noterade bolag och investerare lägger generellt sett kort tid på en kvartalsrapport.

Tydlig och direkt kommunikation

Undvik akronymer, corporate-språk och branschtermer som förvirrar investerare. Var tydlig och rak på sak för att säkerställa att budskapet når fram. Använd ett språk som alla investerare kan förstå och uppskatta. Enkelhet är ofta det svåraste, men det bygger långsiktigt förtroende.

Håll siffrorna i tabellform

Presentera alltid siffror i tabellform och kommentera dem i texten. Det gör det lättare för läsaren att snabbt förstå och analysera informationen. Att stoppa in alla siffror direkt i texten kan vara förvirrande och svårt att följa. Tabellen ger en överskådlig bild, medan texten kan fokusera på att ge sammanhang och insikter.

Transparens

Var transparent kring verksamhet och finansiell information för att skapa en god relation med investerare. Informationen ska vara tydlig och besvara eventuella frågetecken. Detta skapar förtroende hos investerare och marknaden. Om kommunikationen kring verksamheten, affärer eller nyckeltal inte är tillräckligt transparent kan det uppstå en uppfattning om att något döljs.

Välj KPI:er som håller över tid och följ marknadens standard. I många fall hamnar det största fokuset på intäkterna, men kostnadstransparens som signalerar kostnadsmedvetenhet är också viktigt för att bygga långsiktigt förtroende. Förklara din affär och det värde du skapar för kunderna, istället för att fokusera på makrotrender som investerarna redan känner till. Ett typiskt exempel är att många bolag under pandemin ägnade en stor del av VD-orden åt att beskriva pandemin. Det gjordes ofta på ett sätt som alla redan kände till, vilket i många fall inte var förtroendeskapande.

Förväntningar

Skapa rimliga förväntningar hos marknaden och investerare, och följ upp förväntningarna. Dessa påverkar synen på bolagets verksamhetsutveckling och aktiekursutveckling.

När rimliga förväntningar har skapats, behöver du följa upp kring din prestation i förhållande till dessa, samt huruvida du är nöjd med din prestation eller inte, och varför. Undanhåll inte risker och lova inte något som inte kan hållas. Håll huvudet kallt och var ärlig för att skapa långsiktigt värde. Var optimistisk, men realistisk. Överskatta inte heller din förmåga; det kan slå tillbaka. Fokusera på vad som faktiskt kan genomföras och inte på faktorer utanför ledningens kontroll. Realistiska förväntningar gör det möjligt att överträffa dem och bygga förtroende.

Utbilda marknaden

Om investerare och marknaden har svårt att förstå bolagets verksamhet eller delar av den, behöver du på ett lättbegripligt sätt lära ut och förklara. Bristande förståelse kan leda till att bolaget tappar värde. Informationen behöver förenklas så att den inte är för komplex. Ett bra sätt att göra detta på är att använda analytiker som kan lära marknaden hur man ska tänka kring bolaget och dess värde.

Vikten av layout

Även om investerare fokuserar på innehållet, påverkas de också av hur något ser ut. En tydlig och professionell layout kan förbättra läsupplevelsen och göra det lättare att ta till sig informationen. Ett välorganiserat dokument med bra design visar att företaget är noggrant och professionellt, vilket i sin tur kan stärka förtroendet hos investerarna.

Spridning i relevanta kanaler

Att bara publicera en rapport, eller pressrelease, betyder inte att någon kommer att läsa den. Sprid din kommunikation i så många relevanta kanaler som möjligt, både egna och externa. Använd företagets egna kanaler som webbplats, sociala medier och nyhetsbrev, samt externa kanaler så som relevanta medier och poddar. Ju bredare spridning, desto större chans att nå olika investerargrupper och öka synligheten. En välplanerad kanalstrategi säkerställer att ditt budskap når fram till alla potentiella investerare och intressenter.

Dialog

Öppna upp för dialog kring dina kvartalsrapporter för att skapa förtroende och öka tydligheten. Kvartalsvisa presentationer med möjlighet för investerare att ställa frågor i samband med rapporten ger utrymme för att mer ingående förklara verksamhetsutvecklingen och ge tydliga svar. Detta uppskattas av många, förbättrar relationen med marknaden och bidrar till att bygga ett användbart informationsarkiv på den egna webbplatsen där de som är intresserade kan lära känna och förstå bolaget.

Ta hjälp av oss på Rippler

Hjälp med IR och rapportering? Kontakta oss för hjälp och stöd.

Robin Lundell
Robin Lundell
Konsult & IR-specialist

Investor relations, Finansiell kommunikation

073-148 17 06
robin.lundell@rippler.se

Tobias Lennér
Vd & partner

Investor relations, Strategi, Affärsutveckling

070-661 83 37
tobias.lenner@rippler.se

AI sök, AI overviews och SGE

Google SGE – Så förändrar AI Overviews sättet vi använder sök

Google har nyligen introducerat sin AI-drivna sökfunktion, först kallad Search Generative Experience (SGE), men nu mer känd som AI Overviews. Denna teknologi förändrar hur vi söker och hittar information online genom att erbjuda snabba och omfattande sammanfattningar av sökresultat. Men vad betyder detta för användare, publicister och företag? Vilka fördelarna, utmaningarna finns för framtiden? Det och varför ett starkt och trovärdigt varumärke är viktigare än någonsin går vi igenom i denna artikel.

Läs hela inlägget »
En visualisering av conversion rate, eller konverteringsgrad

Conversion rate – Förstå och optimera konverteringsgrad

Konverteringsgrad är ett centralt begrepp inom digital marknadsföring som mäter andelen besökare på en webbplats som utför en önskad handling. Men det kan vara svårt att greppa vad det är, och vad som är en bra nivå. Det vill vi ändra på! I den här artikeln kommer vi göra det tydligare vad konverteringsgrad är, hur man räknar ut det, och vilka faktorer som påverkar den.

Läs hela inlägget »
Camilla Jonsson svartvit

Camilla Jonsson: Mindre snömos och mer rödbeta för bättre genomslag

Det är med stor glädje och stolthet som vi får chansen att intervjua Katrin Ludvigsson, grundaren av Rippler, när Rippler nu firar sitt 18-årsjubileum. Att ett företag fyller myndigt är en milstolpe som vittnar om långsiktigt engagemang och framgång. Rippler har under dessa år inte bara överlevt utan även blomstrat i en bransch som ständigt påverkas av förändringar och utmaningar.

Läs hela inlägget »

Förstå patientens digitala beteende och bli mer relevanta i kommunikationen – det här bör du känna till

Det växande informationssamhället har varit på allas läppar sedan 1980-talet och introduktionen av persondatorn och internet – när digital hantering av information började ersätta det fysiska. Vi gör än i dag för det mesta samma saker som förr. Vi socialiserar, arbetar och konsumerar, men vi gör det i ökad utsträckning digitalt eller med hjälp av digitala verktyg.

Läs hela inlägget »