Ja, AI är framtiden – men när lyfter vi blicken mot människan igen?

Jag inser att för människor på utsidan är intresset för AI nära kokpunkten. Men för oss på insidan, vi som jobbar med kommunikation eller marknadsföring, tror jag att kastrullen redan har kokat över. Nu får det vara slut på predikandet och istället dags att nyansera debatten.