Handfasta tips: Års- och hållbarhetsrapporternas tid är här året om

Hur har det gått för våra svenska företag pandemiåret 2020? Det kan vi ta reda på genom att ta del av alla års- och hållbarhetsredovisningar som just nu publiceras. En årsredovisning speglar inte bara året som har gått utan ger intressenter möjligheten att år från år följa hur företagets strategi har förändrats och hur satsningarna […]