Intern kommunikation post corona – kartan måste ritas om!

Distansarbete är här för att stanna, vilket kommer att påverka utformningen av våra framtida kontor och med största sannolikhet även organisationers strukturer för internkommunikation. Många vittnar om utmaningar i den interna kommunikationen när många arbetar hemifrån, både för medarbetare och chefer. Den existerande kommunikationsstrukturen bygger helt enkelt oftast på att majoriteten av medarbetarna fysiskt befinner […]