Erbjudande för års- och hållbarhetsredovisningar!

En hög med års- och hållbarhetsredovisningar.

Vi jobbar i hela spannet från populärversioner till reviderade integrerade års- och hållbarhetsredovisningar, och tittar framför allt på hur man kan få ut mer kommunikationsnytta av investerad tid och resurser. Återanvändning och anpassning till olika kanaler exempelvis, och bättre utnyttjande av form och design. Är du intresserad av att veta mer? Skicka oss ett mail på info@rippler.se! […]